www.soL.org.tr
‘Asit yağmurları yağacak'
25 Eylül 2007, Salı

Samsun'da yeniden çalıştırılmaya başlanan mobil santrallerle ilgili Veteriner Hekimleri Odası'ndan uyarı geldi.

soL (Samsun) Samsun, Sinop, Ordu Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Harun Pir yeniden çalıştırılmaya başlanan mobil santrallerin çevreye zehir kusmaya devam ettiğini öne sürerek, "Kamuoyunu uyarıyoruz. Kullanılan fosil yakıtlar havadaki nemle birleşerek asit yağmurları olarak Samsun'a yağacak" dedi

Pir, kullanılan fosil yakıtlar sonucu santrallerden atmosfere salınan kükürtdioksidin havadaki nemle birleşerek sülfirik asit oluşturduğunu, oluşan bu sülfirik asidin yağmur ve kar ile yeryüzüne asit yağmuru olarak indiğini söyleyerek, bu durumun bitki hayvan ve insan sağlığı olumsuz etkileyeceğini öne sürdü. Pir, "Görüyoruz ve uyarıyoruz; mobil santral, bölgemiz için bir felakettir. Her ne sebeple olursa olsun çalıştırılmamalıdır. Samsun'da Çarşamba Ovası'na hakim bir mevkide kurulan ve zaman zaman çalıştırılarak çevreye zehir kusan mobil santralin tekrar faaliyete geçtiğini hayret ve üzüntü ile izliyor ve kamuoyunu yanı başımızdaki felaket konusunda uyarıyoruz" şeklinde konuştu.

Balık ölümleri yaşanır
Yağmur veya kar şeklinde yeryüzüne inen asit yağmurlarının ulaştığı göl ve sularda yaşayan canlıların, balıkların ve kuşların ciddi anlamda zarar göreceğini, hatta balıkların öleceğini kaydeden Pir, "Kirlenmiş kaynak suyunu içen insanlar bu kirlilikten etkilenir. Halkımızın ucuz protein kaynağı olan balıklar bu felaketten öncelikle etkilenir. Ayrıca santrallerin Samsun'a içme suyu temin eden Çakmak Barajı ve arıtma tesislerine çok yakın mesafede olduğu unutulmamalıdır. Mobil santraller hayvancılığı da tehdit etmektedir. Tüm canlılar direk ya da dolaylı asit yağmurundan etkilenir. Mobil santral çevresindeki bitkiler ile beslenen ve suyu tüketen hayvanlar bu etkilere maruz kalır. Asit yağmuruna maruz kalan çiftlik hayvanları ve insanlarda solunum sistemi hastalıkları ve solunum güçlüğü gibi semptomlar şekillenir." dedi

Bakanlık göreve davet edildi
Hayvancılıkta oluşacak olumsuz durumun bölgede hayvancılıkla ulaşan toplam 50 bin çiftçi ailesini olumsuz etkileyeceğini söyleyen Pir, "Hayvansal verim düşüklüğünün yanında bağışıklık sistemleri çevresel etkilerle zayıflamış hayvanlar için ek ilaç ve tedavi giderleri ile de zarar görmektedir. Bu kirleticilerin tarım ürünleri ve hayvansal ürünler aracılığı ile insanlara bulaşması kaçınılmazdır. Mobil santral ve benzeri sanayi tesisleri tüm bu bölgesel etkilerin yanında atmosfere saldıkları sera gazları ile küresel ısınma felaketini hızlandırmakta ve insanlığı da tehdit etmektedir. Santrallerin hayvan ve hayvansal ürünlere verebileceği kalıntı ve zararlar konusunda bölge odası olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan araştırma yapılmasının gerekliliğini talep etmekteyiz" dedi.

Mobil santrallerden birinin sahibi olan Cengiz Enerji Genel Müdürü Ömer Mafa, mobil santrallerin neden olacağı asit yağmurlarına dair,"İddialar bilimsellikten yoksundur. Samsun için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir. Halkı kışkırtanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ömründe böyle bir santral görmediğine inandığımız, teknolojiden ve yönetmeliklerden haberi olmayan bazı kişiler, sanki uzmanlık konusuymuş gibi yanlış, bilimsellikten uzak açıklamalarda bulunmaktadır" diyerek santrallerin aleyhinde konuşan herkesi ve kurumu ilgisiz bilgisiz olmakla suçladı.

Buhar çıkmazsa korkun
Öte yandan, mobil santral yöneticileri insanları mobil santrale davet ederek kamuoyu oluşturmaya çalıştırıyor. Cengiz Enerji'ye ait santralin İşletme Müdürü Murat Ergönül, santralin kapısı herkese açık çağrısı yapıp şunları söyledi:"Kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Devletin ölçümlerine inanmayanlar kendileri gelsin, ölçüm yapsınlar. Olayları uzaktan konuşmayalım, gelsinler yüzyüze tartışalım."

Mobil santrallerden çıkan dumanın renginin kireç katılarak beyazlatılmaya çalışıldığı iddialarına da cevap veren Ergönül, "28 Temmuz'da yeniden elektrik üretimine başladık. Şu ana kadar 15 bin ton fuol oil yakıldı ve 75 milyon kilovat saat elektrik üretimi yapıldı. Santralde 140 kişi çalışıyor." dedi. Mobil santrallerle ilgili birçok kişinin farklı açıklamalar yaptığını hatırlatan Ergönül, "Ama teknik ve teorik inceleme yapar ve ona göre açıklama yaparsalar biz de mutlu oluruz. Bizim kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Biz en son teknolojiyi kurduk. Çevreye herhangi bir zararımız yok. Herkes bacadan buhar çıktığı için korkuyor ama aslında bacadan buhar çıkmadığı zaman korkulmalı." dedi.
 
TÜBİTAK analiz için su ve toprak örneği aldı
Mobil santrallerin çevreye verdiği etkilerinin belirlenmesi için Samsun'a gelen TÜBİTAK ekibi de Samsun'a gelerek çalışmalarına başladı. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Samsun'a çağrılan TÜBİTAK yetkililerinin su numunesinin yanı sıra analiz yapmak üzere bölgeden toprak örnekleri aldığı da öğrenildi.

Öte yandan Çevre Mühendisleri Odası Samsun İl Temsilcisi Gülfem Bakan'ın, geçtiğimiz günlerde santrallerin arıtmada kullandığı alçıtaşı ile ilgili gündeme getirdiği iddialar üzerine İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de bir çalışma başlattığı bildirildi. Müdürlük uzmanlarının, mobil santrallerin arıtmada kullandığı alçıtaşının zararlı olup olmadığını belirlemek üzere tesisten numune aldığı belirtildi. Alçıtaşı numunesinin uluslararası akreditasyonu bulunan bir tahlil laboratuvarına gönderildiği ve bu konudaki raporun kuruma iletildiği öğrenildi. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, uluslararası laboratuvarın arıtmada kullanılan alçıtaşının, 'Tehlikesiz atık' olduğu yönünde rapor gönderdiğini söylediler.

yazici   mail