www.soL.org.tr
“Genel Sağlık Sigortası kanunu iptal edilsin”
5 Aralık 2006, Salı

Sağlık Emekçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2007‘de yürürlüğe girecek olan Genel Sağlık Sigortası kanununun iptal edilmesi istendi.

resim

HABER MERKEZİ Anayasa Mahkemesi 1 Ocak 2007’de yürürlüğe girecek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davaları birleştirerek dün esastan görüştü. SES Genel Başkanı Köksal Aydın, kanunun eşitsizliğin artmasına yol açacağını söyleyerek iptal edilmesini istedi.

Dünkü incelemesini tamamlayan Yüksek Mahkeme, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Güvenlik Kurumu Başkanvekili Birol Aydemir, Emekli Sandığı Genel Müdürü Mehmet Ali Özyer ile uygun bulacağı yetkililerin sözlü açıklamalarını dinleyecek. Yüksek Mahkeme, sözlü açıklamaları dinledikten sonra davayı esastan karara bağlayacak.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP, emeklilik yaşının kademeli artırılması, emekli aylığının bağlanması, prime esas kazançların belirlenmesi gibi hükümlerin bulunduğu toplam 22 maddenin bazı hükümlerinin iptalini ve yürürlüklerinin durdurulmasını istemişti.

“Bu yasa iptal edilmelidir”
Anayasa Mahkemesi yasayı ele almaya başlarken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Köksal Aydın, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun iptal edilmesini istedi.

Aydın, SES genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kanunun uygulanamaz olduğunu söyledi. Aydın, bu modelin, sağlıkta tüketimi körüklediğini ve prim toplama güçlüğü nedeniyle dünyanın vazgeçtiği bir model olduğunu söyledi.

“Eşitsizlik artacak”
Kanunda ısrar edilmesi halinde, ''sağlık alanındaki kır-kent, doğu-batı, zengin-yoksul eşitsizliğinin'' bir kat daha artacağını ifade eden Aydın, kayıt dışı ve geçici istihdam, ücretlerin düşüklüğü ve iş güvencesiz çalışmanın yaygınlığı nedeniyle nüfusun büyük bölümünün düzenli prim ödeyemeyeceğini ve sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağını söyledi.

Söz konusu kanun yürürlüğe girerse yeşil kartlıların önemli bir bölümünün de sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağını dile getiren Aydın, Bağ-Kur'luların da büyük bölümünün düzenli prim ödeyemediğini, bu nedenle onların da sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağını söyledi.

“İş bırakma eylemi yapacağız”
Aydın, ''herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmeti verilmesi mücadelesini'' sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayarak, ''14 Aralık'ta sağlıkta yıkıma, 2007 bütçesine protesto amacıyla üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. İş bırakacağız, alanlarda olacağız'' diye konuştu.

Emeklilik maaşları düşecek
Düzenleme ile birlikte aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için 2015 yılı sonuna kadar yüzde 2.5, 2016 yılı başından itibaren ise yüzde 2 olarak uygulanacak. Böylece emeklilik ücretleri kademeli olarak düşürülecek.

yazici   mail