www.soL.org.tr
Madencilikte kadrolaşma kuşatmaya dönüştü
21 Haziran 2007, Perşembe

Maden Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamada, madencilik sektöründeki kadrolaşmanın kamu kuruluşlarına büyük zararlar veriyor olduğu vurgulandı.

resim

HABER MERKEZİ Maden Mühendisleri Odası (MMO), madencilik sektöründe yaşanan kadrolaşmanın son dönemde "kuşatma" şekline dönüştüğünü ve kamu kuruluşlarının siyasi kayırmacılıkla yok edildiğini vurgulayarak, sektördeki kurumlarda, özellikle son yıllarda yapılan atamaların, kurumların asli görevlerini aksatacak nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Kamu madencilik kuruluşları enkaz yığını haline getirildi
MMO'dan yapılan açıklamada, neo-liberal politikalarla birlikte, madencilik sektöründe "kamuya ait madencilik kuruluşlarının özelleştirilmesi" söyleminin öne çıktığı ve bu amaçla gerekli yatırımların yapılmadığı anımsatıldı. Maden arama ve üretiminin büyük ölçüde sekteye uğratıldığı ve Etibank, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), TKİ ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) gibi uzun yılların birikim ve potansiyelini taşıyan kamu madencilik kuruluşlarının birer enkaz yığını haline getirilirken yerlerine hiçbir şey konulamadığın altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kuruluşları, kendilerine yasayla verilen kamu görevlerini yapmak üzere kurulmuşlardır. Bu çerçevede, söz konusu kuruluşlar, ekonomik akılcılık ilkesine uygun yönetilmek ve personel politikalarını söz konusu ilke doğrultusunda yapılandırmak durumundadırlar. Ülkemiz madenciliğinin en önemli kuruluşları da aynı ilkeler çerçevesinde çalışmak ve mevcut rezervlerimizden ülkemiz için en yüksek yararın sağlanmasına yönelik çalışma yapmak üzere görevlendirilmişlerdir. Ancak, söz konusu kurumlarda, özellikle son yıllarda yapılan atamalar, kurumların asli görevlerini aksatacak nitelikte olması bakımından son derece çarpıcıdır."

En son örnek Türkiye Kömür İşletmeleri'nde
Açıklamada, bu tür kadrolaşmaların en son örneğinin TKİ'de yaşandığını, kurumun mesleğinde uzman birçok çalışanı olmasına karşın atamaların tümünün kurum dışından olduğunu bildirildi.

Açıklamada kadrolaşmanın kurum çalışanlarını olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek, bu durumun kamu zararına neden olduğu vurgulandı.

yazici   mail