www.soL.org.tr
Basın emekçilerinden sosyal güvenlik protestosu
5 Şubat 2008, Salı

Türkiye Gazeteciler Sendikası Antalya Temsilciliği 25 Ekim 2007'de sosyal tarafların tartışmasına açılan, 28 Kasım 2007'de de TBMM Başkanlığına sevk edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'yla, aralarında gazetecilerin de bulunduğu bir grup sigortalının yıpranma hakkının yok edilmek istenmesini bir basın açıklaması ile protesto etti.

resim

HABER MERKEZİ Antalya'da, basın emekçileri, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısında gazetecilerin yıpranma hakkının kaldırılmasını protesto etti.

TGS Antalya Temsilcisi Bünyamin Tokmak, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Erdoğan Kahya, Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi Başkanı Veysi Sağlam, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Gürbüz ve Ali Buldu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Temsilcisi İbrahim Okumamış'ın da aralarında bulunduğu basın emekçileri, Güllük Postanesi'nin önünde toplandı."Yıpranma hakkı" olarak bilinen fiili hizmet süresi zammını kaldıran tasarıyı protesto eden gazetecilere kamu emekçileri de destek verdi.

TGS Antalya Temsilcisi Tokmak tarafından okunan basın açıklamasında, 25 Ekim 2007'de sosyal tarafların tartışmasına açılan, 28 Kasım 2007'de de TBMM Başkanlığına sevk edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'yla, aralarında gazetecilerin de bulunduğu bir grup sigortalının yıpranma hakkının yok edilmek istendiğini söyledi.

Teknoloji gazetecilerin yıpranma payını artıyor
Gazetecilerin hem fikren hem de bedenen ağır, yıpratıcı ve tehlikeli bir görev yaptıklarını belirten Tokmak, teknolojik gelişmelerin de gazetecilerin iş yükünü azaltmadığını, tam tersine çoğalttığını ifade etti.

Çok zorlu koşullarda, can güvenliği olmayan ortamlarda mesai kavramı olmadan gece gündüz çalışmanın ve zamana karşı yarışmanın insan gücünün sınırlarını fikren ve bedenen zorladığını, bu bakımdan gazeteciliğin stresli ve tehlikeli bir meslek olarak kabul edildiğini kaydeden Tokmak, ''Bütün bunlara rağmen iktidar tarafından bu hakkın kaldırılmaya çalışılmasını anlamak mümkün değildir. Günümüzde daha da ağırlaşan koşullar altında yürütülen gazetecilik mesleği için mevcut uygulamada var olan fiili hizmet süresi zammının aynen korunmasını talep ediyoruz'' dedi.

Yeni düzenlemeyle fiili hizmet süresi zammının, emeklilik yaş hadlerinden 3 yılı geçmemek kaydıyla düşürülmesinin öngörüldüğünü belirten Tokmak, şunları söyledi: ''Mevcut uygulamada bu süre '5 yılı geçmemek kaydıyla' şeklinde düzenlenmektedir. Fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmek için fiilen en az 10 yıl çalışma koşulu bulunduğu göz önünde tutularak, bunun yarısı olan 5 yılın yaş haddinden düşülecek azami süre olarak korunmasının hak kayıplarını ortadan kaldıracağı kanısındayız. Yeni sistemde emeklilik yaş sınırları da artırıldığı için erken yaşta emekliliğin söz konusu olmayacağını hatırlatmak isteriz.''

Yıpranma hakkının gazetecilere tanınmış bir imtiyaz olmadığını dile getiren Tokmak, bu düzenlemenin prim karşılığının bulunduğuna dikkati çekti. Tokmak, 25-30 yıllık çalışmaları karşılığında basın emekçilerinden, diğer işçilerden farklı olarak her ay 2-3 puan daha fazla SSK primi kesildiğini, bunun da medya sahiplerince karşılandığını belirtti. Tasarıda fiili hizmet süresi zammı karşılığı olarak kesilecek prim miktarının yüzde 1,5'e düşürüldüğünü dile getiren Tokmak, ''Bu oranın, mevcut uygulamada olduğu gibi yüzde 2 olarak kalması, Sosyal Güvenlik Kurumunun gelirlerini de azaltmayacağı için daha uygun olacaktır'' dedi.

Açıklamanın ardından, Bünyamin Tokmak, toplanan imzaları, Güllük Postanesi'nden Başbakan Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e gönderdi.

yazici   mail