www.soL.org.tr
Yeni başkana mini Yargıtay
9 Şubat 2008, Cumartesi

Hükümet, yeni tasarının Yargıtay'ın daha etkin hale getirilmesini amaçladığını iddia etse de bunun da devletteki yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olduğu belirtiliyor. AB'nin kurulmasını şart koştuğu bölgesel mahkemelerle birlikte Yargıtay'ın ağırlığı azalacak.

resim

HABER MERKEZİ Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Yasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Tasarı'nın Yargıtay'ın yetkili kurullarında görüşülmesi ve kurumsal görüşünün açıklanmasına kadar TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ertelenmesini istedi.

YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tasarının hazırlık çalışmalarının “Yargıtay'ın ve çalışmalarının yeni duruma uyarlanması” ana düşüncesiyle Yargıtay'da başlatıldığını ancak hazırlık sürecinin kısa tutulması nedeniyle tüm noktalar üzerinde uzlaşılan bir metin hazırlanamadığını belirtti.

Eminağaoğlu, Taslağın hazırlanması sonrasında temel yasalardaki değişiklikler, bu değişiklikler uyarınca ele alınan önceki dava dosyalarına ilişkin uyarlama davaları ve bu temel yasaların yarattığı belirsizlikler gibi nedenlerle Yargıtay'ın iş yükünde önemli bir artış ve tıkanıklıklar ortaya çıktığını bildirdi.

Neden şimdi sevk edildi?
Yargıtay'dan gönderilen metin üzerinde Yargıtay'ın iradesini yansıtmayan birçok değişiklik yapıldığını ifade eden Eminağaoğlu, şöyle devam etti: “22. yasama dönemi içinde dönemin Adalet Bakanı bu konuda dönemin Yargıtay Birinci Başkanının imza ve görüşüne önem verdiğini ifade etmiş, tasarının son şeklinin her yönüyle Yargıtay'ın kurumsal görüşünü yansıtmadığını da böylece dolaylı yoldan kabul etmiştir. Bu yasa çalışmasına gerekçe yapılan bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi, yasadaki süre içerisinde söz konusu olmamış, ne zaman faaliyete geçirileceği de belirsiz bir tarihe bırakılmıştır. Ancak her nedense Yargıtay Yasasındaki Değişikliğe İlişkin Tasarı, bu mahkemelerin faaliyeti sonrasına bırakılmayarak, yasama organına sevk edilmişti.”

AB’ye uyum adına
Yargıtay Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle birlikte ele alınan bölge adliye mahkemelerinin kurulması Avrupa Birliği ile 16-17 Aralık 2004’te yapılan müzakerelerde şart koşulmuştu. AB bu mahkemelerin bir kısmının inşası için parasal destek de sağlamıştı.

Yasanın zamanlaması ve içeriği de Yargıtay’ın etkinliğinin ve ağırlığının azaltılmaya çalışıldığı yorumlarına neden olmuştu. Hükümetin zaman zaman ters düştüğü yargı organlarını AB müktesebatının da yardımıyla yeniden şekillendirmeye çalıştığı iddia edilmiş, özellikle bölgesel mahkemeler kurulmasına dikkat çekilmişti.

Son tasarının türbanla ilgili görüşmelerle aynı anda Meclis gündemine gelmesinin de rastlantı olmadığı öne sürülüyor. Uzun süren bir oylamanın sonucunda Yargıtay başkanlığına Hasan Gerçeker seçilmiş ve yeni başkan görevi devralırken yaptığı konuşmada yine laiklik vurgusu yapmıştı.

Alt komisyona gönderildi
Öte yandan, TBMM Adalet Komisyonu, Yargıtay Kanun Tasarı'sında değişiklik öngören kanun tasarısının alt komisyona sevk edilmesini kararlaştırdı. Tasarının, Yargıtay'ın daire sayısının azaltılmasını ve üye sayısının 150 ile sınırlandırılmasını öngören 1'nci maddesi üzerindeki görüşmelere dün devam edildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in, milletvekillerinin sözlerinden alınarak, komisyona manevi baskı uyguladığını iddia etti. TBMM Genel Kurulu'nda, “Laik cumhuriyeti ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma yapıldığını” söyleyen Öztürk, “Burada da Yargıtay devre dışı bırakılmak isteniyor” dedi.

MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın da tasarının acelesi olmadığını söyleyerek, “Türkiye'nin gündemi zaten hassas. Bir de bu tasarı ile gerginlik yaratılmasın. Siyaseti bir an önce normalleştirmemiz lazım” diye konuştu.

AKP ve CHP’lilerin arasında yaşanan tartışmaların ardından Komisyon Başkanı AKP’li Ahmet İyimaya, görüşmeye bir süre ara verdikten sonra gerginlikleri önlemek için tasarının Alt Komisyon'a gönderilmesini kabul ettiklerini açıkladı.

Alt komisyona çalışması için 10 gün süre veren İyimaya, bu süre içerisinde Yargıtay'ın da görüşünün alınmasını istedi.

yazici   mail