www.soL.org.tr
Geri adım atmıyorlar
17 Haziran 2006, Cumartesi
resimDIŞ HABERLER Hükümetin Sosyal Güvenlik alanında yapmak istediği değişikliklere karşı 15 Haziran Perşembe günü PAME’nin (Bütün İşçilerin Mücadele Cephesi) çatısı altında, Yunanistan sokaklarını dolduran işçiler Yeni Demokrasi, PASOK, patronlar ve GSEE’nin (Yunanistan Genel İşçi Konfederasyonu) “sosyal diyalog” adı altında uzlaşarak çıkarttıkları işçi karşıtı yasalara geçit vermeyeceklerini gösterdiler.

Bir haftadır PAME’nin çağrısıyla değişik iş alanlarından, çeşitli toplantılarda bir araya gelen işçiler, sosyal güvenlik alanındaki yeni saldırı yasalarına karşı acil, ortak bir sınıfsal mücadele örgütlemenin zorunluluğunu tartıştılar. PAME tarafından yapılan açıklamalarda işçilerin kimseye borcu olmadığı ama birikmiş bir “alacağının” olduğu vurgulanırken sermaye partilerinin bu adımla sosyal güvenlik hakkına ciddi saldırıların ve çalışma saatlerinde artışların planlandığı saldırı yasalarına karşı güçlü bir cevap verilmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu saldırıların, özellikle kadın işçileri etkileyeceği öngörülüyor.

Sanayiciler, Yeni Demokrasi, PASOK ve GSEE’nin uzlaşmacı çoğunluğu arasında 12 Haziran’da başlayan “sosyal diyalog”, işçi sınıfına hedef saptırmayı ve sosyal güvenliğe saldırı yasalarının sorunsuz bir şekilde meclisten geçmesini öngörüyordu. Takip eden günlerde çalışma bakanı, patronlara ayrılan havuzda büyük ayrıcalıklar getirecek olan reform tasarısını meclise sundu.

Binlerce işçi, memur, yapı işçisi ile ilaç sektöründen, telekomünikasyon, metal ve enerji sektöründen işçiler kararlılıklarını sergilemek, senaryodaki hiçbir aktörle hiçbir diyalog yönteminde bir araya gelmeyeceklerini göstermek için 15 Haziran Perşembe günü Yunanistan’ın birçok kent merkezinde toplandı.

Sosyal Güvenlik ve Parasız Eğitim’in yolları birleşti
Yaklaşık bir aydır Yüksek Öğrenim Kurumları’nın özelleştirilmesine karşı eylem yapan öğrenciler PAME’nin sokaklara çıktığı gün düzenledikleri mitingde, yollarını mücadelelerinin başından beri büyük destek gördükleri işçilerle birleştirdiler.

Eğitim Bakanlığı’nın yoğun tepkiler ve direniş karşısında geçici de olsa geri atmak zorunda kalmasında, sonbaharda yapılacak olan yerel seçimlerde oy kaybetme kaygısının da payı büyük. Öğrenciler erteleme kararı karşısında temkinli davranırken hükümetten gelen “diyalog başlatalım” önerilerinin pazarlık amaçlı olduğunun altını çiziyorlar ve hiçbir şekilde “10 değil de 5 kuruş olsun” görüşmelerinde yer almayacaklarını, bu yöntemin mücadeleyi bölme ve geriletme amacı taşıdığını belirtiyorlar.

Aleka Papariga : “Ortak bir siyasal mücadele zorunlu!”
Miting düzenlendiği sırada, yaptığı basın açıklamasıyla öğrencilere destek olan KKE (Yunanistan Komünist Partisi) Genel Sekreteri Aleka Papariga, “Bir adım bile geri adım atmıyoruz! Bu problem, eğitim sorunu işçi aileleriyle direkt bağlantılı bir konudur. Şimdi ihtiyacımız olan ortak siyasal mücadelenin çıtasını yükseltebilmek için öğrencilerin mücadelesine destek olmaktır, yanlarında yer almaktır. Bu yasa geçmemelidir, aksi halde eğitim sisteminde ortaya çıkacak olan değişiklikler sadece varolan parasız eğitim hakkına bir saldırı niteliği taşımayacak zaten problemli olan eğitim müfredatında, bilimsel eğitim alanında, akademisyenlerin profilinde ciddi sorunlara ve değişikliklere yol açacaktır. Yapılan değişiklikler en nihayetinde eğitim alabilmek için çalışmaya ihtiyaç duyan öğrencilerin sayısında ciddi bir artışa sebep olacaktır. Bu yüzden bütünlüklü, ortak bir siyasal mücadele hükümetin saldırı politikalarını engelleyebilecek bir araçtır” diyerek ortak mücadelenin zorunluluğunun altını çizdi.

KNE Genel Sekreteri Themis Giokis, hükümetle diyalog yöntemlerine başlayan ve KNE’ye (Yunanistan Komünist Gençliği) karşı saldırgan bir tutum sergileyen bazı gruplarla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: “Hiçbir diyalog yönteminin içinde yer almayacağız, mücadelemiz çok kritik bir aşamaya gelmiştir ve bu noktada atılacak her adım daha büyük bir önem taşımaktadır. Çeşitli diyalog yöntemleri sonuç olarak öğrenciler ve geniş halk kesimleri için büyük kayıplar ve geri adım anlamına gelmektedir. KNE hiçbir şekilde bu “diyalogların” içinde yer almayacaktır”. Giokis, mücadele gerçek amacına ulaşana kadar sokakları boşaltmayacaklarının da mesajını verdi.

yazici   mail