www.soL.org.tr
soL
22 Mayıs 2006, Pazartesi

soL, solun evrensel değerlerine sahip çıkar.
soL, eşitlikçidir.
soL, emekten yanadır.
soL, anti-emperyalisttir.
soL, yurtseverdir.
soL, şovenizme ve faşizme karşıdır.
soL, bütün ülkelerin işçilerinin birliğinden yanadır.
soL, her tür sömürü ve ayrımcılığa karşıdır.
soL, aydınlanmacıdır.

soL işbirlikçilerden, liberallerden, gericilerden hoşlanmadığını gizlemez. soL Küba, Venezuela, Bolivya ve diğer ilerici iktidarlarla dayanışmayı bir görev olarak üstlenir. soL Avrupa Birliği'ne karşı mücadele etmeden solcu olunmayacağı ilkesiyle hareket eder. soL, Türk ve Kürtlerin birlikten başka çareleri olmadığını, birliğin emperyalizme karşı mücadelede pekişeceğini her fırsatta dile getirir.

soL taraflı bir gazetedir ama gerçeklerden hareket eder. soL taraflı bir gazetedir ama karalama, dedikodu ve hakaretten uzak durur. soL taraflı bir gazetedir ama işine gelmeyenlere gözünü kapatmaz.

soL her şeyi değil, ezilenler için önemli olan konuları, sermaye basınının gizlediği ya da çarpıttığı olayları gündeme getirir.

soL, soldan bakmak isteyenlerin gözü, kulağı, sesi ve kalemidir.

soL, dünyanın ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için emeğini, yüreğini, yaşamını koyanların kürsüsüdür.

soL Günlük Siyasi Gazete
Yayın kurulu: Alper Özge, Aşkın Süzük, Emine Tahsin, Gökçe Erbil, Koray Çiftçi, Nevzat Evrim Önal, Selin Dingiloğlu, Sinan Dinçer, Turan Konu.
Tasarım: Gökçe Erbil, Serkan Arıkuşu.
İletişim:[email protected], [email protected]

Her sabah 8:00'de güncellenir.

soL'da yer alan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

yazici   mail