www.soL.org.tr
İZAYDAŞ çevreyi kirletiyor
11 Aralık 2007, Salı

Kocaeli Barosu, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını gasp eden İZAYDAŞ'a karşı suç duyurusunda bulundu.

resim

soL (Kocaeli) Kocaeli Barosu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) için, "insanların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını tehdit ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı Ersayın Işık, Çevre Komisyonu raporuna dayanarak yaptığı açıklamada, Dioxin-Furan Tutucu Ac filtresinden çıkan gazların ölçülmediğini, sıvı atıkların ikinci bir arıtmadan geçirilmeden İzmit Körfezi'ne gönderilmesinin çevreyi kasten kirletmek olduğunu savundu.

Duyarlılık ifadesi
İZAYDAŞ yetkililerinin çevreyi kasten kirletmek suçunu işlediklerini söyleyen Işık, şöyle konuştu: "Tehlikeli atık bertaraf eden işletmenin büyük dikkat ve özen gerektirdiği tartışılmaz bir gerçek. Mensuplarımız ve tüm Kocaeli halkının sağlığını ilgilendiren, çevrenin korunmasına ilşkin her konuya olduğu gibi bu konuya da büyük önem vermekteyiz. Duyarlılığımızın bir ifadesi olarak, işletilme sırasında çevreye ve insan sağlığına verilen zararların ortadan kaldırılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi amacıyla suç duyurusunda bulunduk."

Ceza da kesilmiş
İşletmenin katı atık depolama alanında ortaya çıkan kirli suların gerekli ve yeterli ön arıtma yapılmaksızın İSU Genel Müdürlüğü’nün tesisine deşarj edildiğini de belirten Işık, “Deşarj edilen sıvı atıkların içindeki ağır metaller, civa ve benzeri kimyasallar nedeni ile mevcut arıtma tesisinin çalışmasına engel olduğu, biyolojik arıtma yapılan bu tesisin gerekli arıtmayı yapamadan atık suları İzmit Körfezi’ne deşarj etmek durumunda kaldığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü uyarıldı ve para cezaları kesildi, ancak gerekli arıtma tesisi bugüne kadar yaptırılmadı ve süregelen çevre kirliliğine kasten sebebiyet verildi" dedi.

Belediyenin bünyesinde

Kirliliğin kalıcı hastalıklar ve hayati tehlikeler yarattığına uzmanların da işaret ettiğini kaydeden Işık, şunları söyledi: “Bu, söz konusu kirliliğin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararın büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Çevrenin korunmasında gerekli tedbirleri almakla yükümlü olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, kendi bünyesinde yer alan ve yüzde 95’ ine sahip olduğu İZAYDAŞ tarafından çevre ve insan sağlığına büyük zararları olan eylemleri gerçekleştirmiş olması çelişkidir. Çevreye zararlı atıklar üreten sanayi kuruluşarına örnek olması gereken belediyenin, bağlı şirketi aracılığıyla kirlilik yaratması kabul edilemez bir durumdur.“

Dava açılanlar
"Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından fabrikaya işletme ruhsatı verilirken aranan en önemli koşul olan Dioxin-Furan Tutucu Ac filtresi 21 Mart-16 Nisan arası bakıma alındı. Bu süreçte yakma ünitesinin kesinlikle çalıştırılmaması gereğine işletme yönetimi uymadı. Bu en önemli filtrenin devre dışında olduğu 26 gün, çevre ve insan sağlığına büyük zararları olan atıklar havaya kasten salınmıştır" ifadelerinin yer aldığı Baro Çevre Komisyonu'nca hazırlanan raporda, İZAYDAŞ Genel Müdürü Recep Bilal Şengül, Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Erol, Düzenli Depolama Alanları Müdürü Mehmet Demir'e dava açıldığı da yer alıyor.

yazici   mail