www.soL.org.tr
'Herkes için, parasız eğitim'
30 Mayıs 2008, Cuma

Avrupa'nın dört bir yanından komünist partiler, "Herkes için parasız, kamusal eğitim" şiarıyla AB'nin eğitim alanındaki piyasacı politikalarına karşı mücadele ediyor. Toplantıda TKP adına yapılan sunumda, AKP'nin piyasacılığı dinci gericilikle perdelediğine dikkat çekildi.

resim

soL Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından düzenlenen eğitim başlıklı toplantı önceki gün Brüksel'de gerçekleştirildi. Avrupa'daki komünist ve işçi partilerinin katılımı ile 3'üncü kez gerçekleştirilen toplantıya 17 parti katıldı. Ayrıca Fransa'dan Komünist Yeniden Doğuş grubu üyesi delegeler konuk olarak bulundular. Toplantıda Yunanistan Komünist Partisi tarafından imzaya açılan "Herkes için parasız, kamusal eğitim" başlıklı metin tartışıldı.

Avrupa Parlamentosu Binası'nda yapılan toplantıda delegeler kendi ülkelerindeki durumu ve verilen mücadeleleri anlattılar. Eğitimin özeleştirilmesi, piyasalaştırılması, emek gücü sömürüsüne zemin hazırlanması gibi başlıkların bütün ülkelerde ortak olduğu, hemen her yerde öğretmen örgütlerinin katıldığı grevlerin ve gösterilerin düzenlendiği belirtildi.  AB'nin bu saldırıda karşı-devrimci bir rol oynadığı, Bologna Deklarasyonu ile yüksek eğitim kurumlarının piyasalaştırıldığı ifade edildi.

TKP adına toplantıya katılan Erhan Nalçacı; saldırıların çok benzer olduğunu ve piyasalaştırma sürecine karşı eğitim emekçileri de içinde olmak üzere sendikaların ve siyasi partilerin karşı koyduğunu söyledi. Türkiye'de gericilik başlığına değinen Nalçacı, AKP'nin oynadığı role dikkat çekti. AKP'nin dinci gericiliğinin piyasacı ve Amerikancı yanını perdelemede nasıl kullanıldığından ve türbanlı öğrencilerin üniversiteye girebilmesi için yapılan Anayasa değişikliğinden bahseden Nalçacı, Üniversite Konseyleri Derneği'nin buna karşı başlattığı imza kampanyasının başarısı vurguladı.

Nalçacı; Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun Türkiye'yi kastederek, "Laiklik zorla dayatılamaz" demesine vurgu yaparak, "Muhtemelen, sayın Barroso bu kadar saçmaladığına göre, muhtemelen orta okulda okurken, Fransız Devrimi ile ilgili dersleri kaçırmıştı, aksi takdirde laik eğitim, herkese seçme, seçilme hakkı ve cumhuriyet gibi değerlerin nasıl gericilere dayatıldığı öğrenmiş olurdu" dedi ve AB'nin bu konuda da karşı-devrimci bir tutum aldığını, Türkiye'nin bir İslam Cumhuriyeti'ne dönüştürülmesine razı olduğunu belirtti.

Fransa'dan katılan delegeler de benzer şekilde Fransa'da laik eğitimin tehdit edildiğini söylediler.

Ayrıca toplantının son oturumunda Avrupa'daki komünist partilere yönelik saldırılar değerlendirildi ve Çek Cumhuriyeti'ndeki Komünist Gençlik Birliği'nin (KSM) yasaklanmasına karşı bir bildiri kaleme alındı.

"Herkes için ücretsiz, kamusal eğitim" başlıklı metne http://edu4all.kke.gr/ adresinden ulaşarak imza vermek mümkün.

yazici   mail