www.soL.org.tr
Petrol Yasası bu hafta Meclis'te
12 Mart 2007, Pazartesi
resim

HABER MERKEZİ TBMM Genel Kurulunu, bu hafta yoğun bir gündem bekliyor. Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bazı maddelerini iade ettiği Türk Petrol Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı ve Mali Tatil Kanunu Teklifi ile bazı uluslararası anlaşmaların 14 Mart Çarşamba günü görüşülmesi bekleniyor.

Kanunun iade edilen 2. maddesi tanımları içerirken, 4. maddesi yasaklar ve özel hükümleri düzenliyor. Buna göre, araştırma izni, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi alınmadan; arama, üretim ile yurtiçinde üretilen petrolün satılması gibi konularda hiç bir petrol işlemi yapılamayacak.

Petrol işlemi sona eren petrol hakkı sahibi, bu işlem için kullandığı araziyi 3 ay içinde ıslah edecek ve araziye verdiği zararları karşılayacak.

Sermaye şirketi veya yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde olan tüzel kişilere, araştırma izni, arama ve işletme ruhsatnameleri verilecek. Bu izinlerin verilmesi ruhsatname sahibine, girilmesi veya bulunulması yasak yerlere girme veya o yerde bulunma hakkı vermeyecek.

Araştırma izni ve ruhsatnamelerin alınmasından önce, petrol işlemleri sırasında doğabilecek zararları karşılamak üzere teminat alınacak.

Petrol işlemini tehdit eden şartlar oluştuğunda, petrol hakkı sahibi Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü ve diğer petrol hakkı sahiplerini derhal haberdar edecek.

Genel Müdürlük “özendirici”
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, yerli ve yabancı girişimcilerin yatırım yapmalarını özendirecek. Genel Müdürlük, yerli ve yabancı yatırımcıların petrol arama ve üretim yatırımlarını, bir program dahilinde, rekabetçi, şeffaf, güvenli ve istikrarlı bir ortam içinde yapmalarını temin edecek.

İade edilen ''devlet hissesi'' başlıklı 19. madde ise devlet hissesinin, üretim miktarlarına, üretimin cinsine, kara ve deniz sahalarına ve su derinliğine, gravitesine ve üretim metoduna göre kademeli ve indirimli olarak düzenlenmesini öngörüyor. Petrol üreticisinin ödeyeceği devlet hissesi nakden ödenecek.

Geçici 1. madde ise kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan ruhsatların kullanım sürelerini düzenliyor.

Kanunun, petrolün çıktığı illere yüzde 50 devlet payı aktarılmasını öngören hükmü, TBMM Sanayi Komisyonunda kanun metninden çıkarılmıştı.

yazici   mail