www.soL.org.tr
Büyümenin işsizliğe faydası yok
20 Eylül 2007, Perşembe

AKP’nin özellikle vurguladığı göstergelerden biri olan büyüme, işsizlik sorununu çözmeye yetmedi. TÜİK’in verilerine göre son beş yıldır büyüme kaydeden ülke ekonomisinde işsizlik gerilemek yerine giderek arttı. 2007 yılının son çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 15’e çıktı.

resim

HABER MERKEZİ AKP hükümetinin sürekli vurguladığı ve başarısının ifadesi olarak ortaya koyduğu kesintisiz büyüme kavramı işsizliği açıklamaya yetmedi. 2002 başından bu yana büyüme kaydeden ülkede işsizlik oranı da giderek arttı. Yıllık gayri safi milli hasıla üçe katlanırken, düşük kur- yüksek faize bağlı sıcak para girişi ve ithalat artışına dayalı büyüme modeli Türkiye'den çok dış dünyanın üretim ve istihdamına yaradı. ANKA haber ajansının TÜİK verilerinden yola çıkarak yaptığı belirlemeye göre, 2001 sonundan bu yılın Haziran sonuna kadar olan beş buçuk yıllık dönemde, iş gücüne dahil nüfus 2 milyon 375 bin kişi artarak 25 milyon 866 bine ulaştı. Aynı dönemde istihdamdaki nüfus ise net olarak 2 milyon 57 bin kişi artarak 23 milyon 581 bine ulaştı.

TÜİK tanımına göre işsiz sayısı adı geçen dönemde 318 bin arttı. Söz konusu ‘resmi’ işsiz sayısı 2001 yılında 1 milyon 967 bin kişi olarak gerçekleşmişti. Yıllık bazda 2002'de 2 milyon 464 bin olan işsiz sayısı bu yılın Haziran ayı itibariyle 2 milyon 285 bine ulaştı.

İş bulma umudunu kaybedenler 'işsiz değil'
TÜİK’in raporlarına dahil etmediği mevsimlik işçiler ve son üç ayda düzensiz işlerde kısa süreli çalıştığı için “eksik istihdamda” sayılanlarla, sadece "iş başı yapmaya hazır" ancak umudunu yitirdiği için ya da diğer nedenlerle iş aramayanlar dahil edildiğinde geniş tanımlı işsiz sayısının çok daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

Kayıtlara göre işsiz olduğu halde, "iş aramadığı" gerekçesiyle, "iş gücüne dahil olmayan nüfus" içinde gösterilen "umutsuzlar"ın sayısı 2001 sonundan bu yana 776 bin artarak 1 milyon 836 bine ulaştı. Geniş tanımlı işsiz sayısı, iş aramayanlar grubu da dahil edildiğinde adı geçen dönemde 1 milyon 94 bin artarak 4 milyon 121 bine ulaşıyor. Yüzde oranı olarak bakıldığında ise geniş tanımlı işsizliğin oranının 2006 sonunda yüzde 16.9'a kadar çıktığı, bu yılın Haziran sonu itibariyle de yüzde 14.9 olduğu belirlendi. TÜİK’in raporlarında işsizliği yüzde 8.8 olarak açıklamasına rağmen gerçek işsizlik oranının yüzde 15.3 olduğu hesaplanıyor. Gerçek işsizlerin sayısı da 4 milyon 256 bin kişi.

Sorunlu büyüme modeli

Kesintisiz büyümeye karşın işsizliğin giderek artması, büyüme modeli olarak dışa bağımlı ve dışa destek veren modelin öngörülmesinden kaynaklanıyor. Türkiye'nin sıcak para getirenler için spekülatif kazanç ve ithalat cennetine dönüştüğü son beş yıllık dönemde, yüksek reel faiz verilerek harekete geçirilen kısa vadeli sermaye girişi dövizin ucuzlamasına enflasyonun da düşmesine neden olurken, aynı zamanda ithalat talebini arttırarak dış dünyanın üretim ve istihdam artışına destek verdi. Kurlarda yaşanan düşüş, dolar cinsinden GSMH tutarını kağıt üzerinde aşırı büyüttü. İthalat patlamasına dayalı yüksek oranlı ancak istihdam yaratmayan bu büyüme modelinde Temmuz 2007 sonu itibariyle Türkiye'nin cari işlemler açığı 33 milyar dolar, dış ticaret açığı da 57 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

yazici   mail