www.soL.org.tr
Avrupalı komünist gençler İstanbul'da buluştu
11 Aralık 2007, Salı

TKP'li Öğrenciler'in ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 6. Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri toplantısında Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen konuklar kendi ülkelerinde yaşananları ve deneyimlerini paylaştı. İki gün süren toplantı anti-emperyalist mücadelenin yükseltilmesi ve dayanışma mesajları ile son buldu.

HABER MERKEZİ Altıncı Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri toplantısı 8-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. TKP'nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı toplantı bu yıl "Anti-emperyalist mücadele ve sosyalizm mücadelesinde Ekim Devrimi'nin gerekliliği ve güncel önemi - Komünist gençlik örgütleri mücadelede en önde" başlığı altında gerçekleşti.   

TKP'nin Beyoğlu İlçe binasında yapılan toplantılara Yunanistan'dan KNE temsilcisi Kostas Papadakis, Portekiz'den JCP temsilcisi Bruno Martins, Çek Cumhuriyeti'nden KSM temsilcisi Veronika Sykorova, İspanya'dan UJCE temsilcisi Miguel Umlauff ve CJC temsilcisi Alvaro Luque, İngiltere'den YCL temsilcisi Ben Stevenson, Rusya'dan RKSM-b temsilcisi Alex Betov, Belçika'dan COMAC temsilcisi Wouter Van Damme ve Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu WFDY Başkan Yardımcısı Lübnan'dan Omar Deeb katıldı.

Etkinliğin ilk gününde anti emperyalist mücadele konusundaki düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşan Avrupalı komünistler, özellikle gençlerin bu mücadelenin kritik halkasını oluşturduğunun altını çizdi. Reel sosyalizm dönemi ve Ekim Devrimi'nin güncelliği konulu ikinci günkü oturumda ise özellikle SSCB'nin çözülüşünden sonra daha da saldırganlaşan emperyalizmin tüm dünyayı savaş alanına çevirdiği ve bu noktada yürütülecek mücadelenin Ekim Devrimi'nin yol göstericiliğinde ve sınıf mücadeleleri temelinde olması gerektiği vurgulandı.

Genç komünistler anti-emperyalizm diyor
9 Aralık tarihinde başlayan Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri toplantısının ilk oturumunda temsilciler kendi ülkelerindeki deneyimlerin ışığında Avrupa'daki anti emperyalist mücadeleyi ve gençlerin bu mücadeledeki önemini tartıştı.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın açılış konuşmasını yaptığı ilk günkü oturumda emperyalizmin Balkanlar ve Ortadoğu müdahaleleri tartışıldı. Anti-emperyalist mücadelenin önemine vurgu yapan Okuyan, Türkiye'den son dönemde yaşanan olaylar ile  halklarını birbirine düşürülmeye çalışıldığını ve buna karşı yükseltilecek mücadelenin Türkiye'deki devrim mücadelesinin temel noktalarından birisi olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından söz alan temsilciler işgallere ve emperyalist saldırılara karşı yürütülecek ortak mücadelenin önemini vurguladı. WFDY gözlemcisi olarak toplantıya katılan Lübnanlı Omar Deeb, geçen sene İsrail'in işgal ettiği ülkesinden örnekler vererek dünyadaki komünist ve ilerici hareketlerin ortak mücadelesinin önemine değindi.

2006 yılında Çek Cumhuriyeti hükümetinin kapatma kararı aldığı Çek Komünist Partisi Gençlik Örgütü KSM'nin temsilcisi Veronika Sykorova, özellikle eski sosyalist ülkelere yönelik olarak yürütülen yoğun saldırıya karşı ilerici ve devrimci partilerin bir arada mücadelesinin yarattığı olanakları anlattı. KSM'nin kapatılma çabaları, Macaristan Komünist Partisi yöneticilerinin ve TKP üyesi Kader Şahin'in tutuklanması kararlarını eleştiren temsilci, bu noktada ortak bir tepki vermenin önemli olduğunu söyledi.

Son dönemde bölünmenin eşiğine gelen Belçika'dan katılan Belçika Emek Partisi Gençlik Örgütü temsilcisi Wouter Van Damme, yıllardır Belçika'da bir arada yaşayan halkların emperyalizmin müdahaleleri sonrasında birbirine düşürüldüğünü ve komünistlerin bir arada yaşamayı savunan tek siyasi özne olduğunun altına çizdi. NATO ve AB'nin merkezlerinin bulunduğu ülke olan Belçika'nın bölünme tehdidi ile karşı karşıya kaldığını anlatan Van Damme, ilerici ve komünistlerin bu bölünmeye karşı yürüttükleri mücadelede gençliğin öneminden bahsetti.

Bu sene gerçekleşen genel seçimlerde oylarını önemli ölçüde arttıran Yunanistan Komünist Partisi'nin gençlik örgütü KNE'nin temsilcisi Kostas Papadakis konuşmasında komünist ve ilerici gençlik hareketlerinin bir arada ve ortak bir hedefe yönelik mücadelesinin önemini vurguladı. Dünya Demokratik Gençlik Fedarasyonu'nun bu noktada daha aktif olarak rol üstlenmesi ve ileriye dönük olarak ortak hedefler etrafında ilerici ve devrimci hareketlerin mücadelesinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Papadakis, özellikle komünist partilerin bu mücadelenin en ön saflarında yer almasının önemini vurguladı.

"Ekim Devrimi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor"
Ekim Devrimi'nin 90.yılının ve Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'daki sosyalizm deneyimlerinin tartışıldığı ikinci günkü oturumda söz alan Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Erkan Baş, SSCB deneyiminden ve Türkiye'deki anti-emperyalist gençlik mücadelesinden örnekler verdi. Özellikle 1980 darbesi öncesinde gerçekleştirilen 6.Filo eylemleri, ODTÜ'de Vietnam kasabı olarak bilinen Kommer'in arabasının yakılması gibi önemli olaylara değinen Baş, gençliğin mücadelenin en ön saflarında yer almasının önemini bir kez daha vurguladı. Ekim Devrimi'nin kazanımlarından bahsederken çağımızın sosyalizm çağı olduğunu ve her türlü karşı propagandaya rağmen Sovyetler Birliği'nin yolumuzu aydınlatmaya devam ettiğini söyleyen Baş, SSCB deneyimini ve bu deneyiminin insanların hayal gücünü daha da geliştirdiğini söyledi. 

Rusya'dan gelen temsilci Alex Betov, Sovyetler Birliği dönemi ile sosyalizmin çözülüşü sonrasında yaşananları karşılaştırdığı konuşmasında Rusya'nın içinde bulunduğu durumu anlattı. Rus halkının Sovyetler döneminde elde ettiği haklarının ellerinden alınmaya çalışıldığını söyleyen Betov, emperyalizmin müdahalelerine rağmen yeni 1917'lerin engellenemeyeceğini belirtti.

Yapılan tüm konuşmalarda Sovyetler Birliği'nin çözülüşü sonrasında emperyalizmin tüm dünyayı savaş alanına çevirdiği anlatıldı. Tüm Dünya halkların elde ettiği kazanımların geri alınmaya çalışıldığı süreçte gençlere ve üniversitelere yönelik baskıların da arttığı vurgulandı. Özellikle Bologna Süreci ile birlikte sermayenin yoğun saldırılarına maruz kalan üniversiteler gençliğinin buna karşı mücadelesinin önemi tekrarlandı.
yazici   mail