www.soL.org.tr
Venezuela'da ulusal gelirde büyük artış
23 Şubat 2008, Cumartesi

Venezuela'da, 2003'ten beri artan ulusal gelir geçen yılın son üç ayında da yüzde 8,5 oranında arttı. Yükseliş büyük oranda elektrik ve telekomünikasyon alanındaki kamulaştırmalara bağlı olarak sağlandı. Büyümenin 2008 yılında da sürmesi bekleniyor.

resim

Caracas, 23 Şubat (Prensa Latina) Venezuela ekonomisi Ekim-Aralık 2007 döneminde gayri safi milli hasılasını (GSMH) önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 8,5 arttırdı.

Venezuela Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu artışla ekonomide yüzde 8,4'lük bir büyüme sağlanırken, 2003 yılının sonundan bu yana 17 üç aylık dönem boyunca sürekli büyüme gerçekleştiği bildirildi.

2007'nin son üç ayındaki ekonomik canlılığın ise hem yatırım maliyetlerinde hem de satın alma gücünde artan talebe bağlı olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Bu durumun, mali durumdaki gelişme, hükümetin sosyal programlarının yükselmesi ve istihdamda ve reel ücretlerdeki artışla beraber hane gelirinin artması sayesinde ortaya çıktığı belirtildi.

Üç aylık veriler, kamu sektöründeki kurumların toplam değerinin yüzde 14'ünü teşkil eden telekomünikasyon ve elektrik şirketlerinin kamulaştırılması sonucu kurumsal yapılarda belli bir değişim yaşandığını gösterdi.

GSMH'deki belirgin artış ise petrol dışı ekonomik faaliyetlerin yüzde 8,8 oranında artmasına bağılı olarak gerçekleşti.

Genel büyümeyi etkileyen başlıca faaliyetler yüzde 6,7 ile üretim sanayi, 14,7 ile ticaret, 10,4 ile ulaşım hizmetleri ve 18,9 ile iletişim oldu.
Aynı zamanda diğer ekonomik faaliyetleri de etkileyen ve bir motor gücü olarak görülen inşaat sektöründe de yüzde 13 oranında bir büyüme görüldü.

2003'ten beri üç aylık verilerdeki GSMH artışına bakıldığında, Venezuela'nın 2008 yılında iyi bir ekonomik performans göstereceği söylenebilir.

yazici   mail