www.soL.org.tr
Akademisyenlerin İzmir buluşması
23 Şubat 2008, Cumartesi

İzmir'de düzenlenen Forum'da Üniversite Konseyleri Derneği tarafından hazırlanan "Gericiliğe İzin Vermeyelim" metnine imza atan akademisyenler bir araya geldi. Akademisyenlerin ortaklaştığı başlıca nokta AKP'nin gerici politikalarına karşı eyleme geçmek oldu.

resim

HABER MERKEZİ “Üniversite’de gericiliği engellemek mümkün mü?” başlığı ile gerçekleştirilen Üniversite Konseyleri Derneği Forumu’nun ikincisi dün İzmir’de gerçekleşti. Foruma İzmir Üniversitelerinden akademisyenler, öğrenciler ve üniversite çalışanları katıldı.

Üniversite Konseyleri Derneği’nin düzenlediği ve toplanan 7532 imza ile sona eren “Gericiliğe İzin Vermeyelim” başlıklı imza kampanyasının değerlendirildiği forumda, Üniversite Konseyleri Derneği Başkanı (ÜKD) ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İzge Günal, kampanya süreci, toplanan imzaların anlamı, ve gericilikle mücadele konusunda bundan sonra yapılabileceklere ilişkin bir açılış konuşması yaptı.

Konuşmasında Günal, AKP iktidarının, türban yasağının kaldırılmasına ilişkin girişiminin, toplumu cemaatleştirme, siyasal ve toplumsal yaşamı dini kurallara göre şekillendirme ve nihayet ılımlı islam cumhuriyetini hayata geçirme sürecinin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

ÜKD başkanı İzge Günal, “Bilim ve din, üniversite ile türban, akla kara gibidir. Bilimin olduğu yerde, Üniversitelerde, dini yasakların kabul görmesine izin verilemez” diyerek, üniversitede türbanın olamama gerekçelerinden birini ortaya koydu.Bu sözlerine ek olarak Günal, "Meclis'in, türbanı üniversitelerde serbest bırakacak kanun yapma hakkı yoktur. Ege, türbana karşı. Ege Üniversitesi'nden 607, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 400 imza topladık" dedi.

Akademisyenlerden AKP karşıtlığı
İzge Günal konuşmasının ardından ÜKD’nin İzmir’de yapabileceklerinin tartışılması için sözü salondakilere bıraktı. Foruma katılan akademisyenlerce pek çok somut öneri sunuldu. Artık akademisyenlerin de sokağa çıkması gerektiğini dile getiren katılımcılar, akademisyenlerin, öğrencilerin ve emekçilerin katılımıyla İzmir’de AKP’nin gericiliğine karşı büyük bir yürüyüş gerçekleştirilmesi gerektiğinde ortaklaştılar. Ayrıca her gün iki akademisyenin şehir merkezinde cübblerini giyerek oturma eylemi yapmasına ilişkin fikrin de değerlendirilmesi istendi.

Bazı akademisyenlerin ise Anayasa Mahkemesi'nin ne karar verirse versin, türbanın üniversitelere girmesinin doğru olmayacağını ifade etmesi,  türbanın üniversitelere girmesini onaylayan rektörler hakkında suç duyurusunda bulunmayı teklif etmesi de dikkat çekti.

Üniversiteleri özelleştirilenler gericilikle mücadele edemez
Forumda söz alan öğrenciler ise her köşesi özelleştirilen, kantinlerinde sigortasız işçilerin çalıştırıldığı, üniversitelerde, öğrencilerine müşteri gözüyle bakan üniversite yönetimlerinin gericilikle mücadele etme ehliyetinin olmadığını, çünkü bugün bu piyasacı mekanizma ile ılımlı İslam cumhuriyeti olarak kodlanan tarikat-cemaat toplumunun büyük bir uyum içerisinde olduğunu dile getirdiler. Öğrenciler, gericilikle, liberalizmle ve Amerikancılıkla mücadelede akademisyenlerin yanında yer almaktan onur duyduklarını belirttiler.

Foruma katılan üniversite çalışanları ise ÜKD nin kendileri için ne kadar anlamlı olduğunu, gericiliğe ve özelleştirmelere karşı emekçilerin de daima mücadele etmesi gerektiğini söylediler.

Toplantı, İzge Günal’ın, ortaya çıkan somut önerilerden ve AKP ye karşı mücadele konusunda akademisyenlerin kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasıyla sona erdi.

yazici   mail