www.soL.org.tr
Bir tek milletvekillerinin özlük hakları korunuyor
23 Şubat 2008, Cumartesi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu emekçileri sağlık güvencesinden yoksun bırakacak düzenlemeler içerirken, milletvekilleri emekliliklerini güvence altına almakla uğraşıyor.

resim

HABER MERKEZİ Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda değişiklik öngören tasarı üzerinde hazırlanan TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyon raporuna, milletvekillerinin özlük haklarıyla ilgili düzenleme değiştirilerek yeniden ilave edildi. Buna göre emekli milletvekillerinin belli hakları korunurken, emekli milletvekillerinin ücretlerinin artırılmasını da öneriliyor.

Buna göre alt Komisyonda, ''TBMM üyeliği sona eren milletvekillerine, emeklilik şartlarını taşımadığı için aylık bağlanamayanlara sigortalı bir işte çalışmadıkları veya aylık bağlanmadığı takdirde, 30000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, her ay temsil tazminatı ödenmesi'' hükmü çıkartıldı. Bunun üzerine bazı alt komisyon üyesi milletvekilleri, özlük haklarına ilişkin düzenlemenin çıkartılmasına tepki göstererek, komisyon raporunu imzalamak istemedi.

Emekli milletvekillerinin de girişimleriyle alt komisyon raporuna milletvekillerinin özlük haklarıyla ilgili düzenleme, kapsamı da genişletilerek yeniden konuldu. Tasarıya ilave edilen madde şöyle: ''Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun kapsamında bir görev yapmaktayken emekli aylıkları da ödenmekte olanlara, 4505 sayılı kanunun 5. maddesine göre hesaplanan temsil tazminatının ödenmesine devam olunur. 3671 sayılı kanun kapsamındaki görevleri sona erenlerden emekli aylığı ile birlikte ayrıca temsil tazminatı ödenmesi gerekenlerin temsil tazminatı ise yüzde 70 artırılarak ödenir.''

yazici   mail