www.soL.org.tr
Sendikal hak ihlalleri ILO'nun gündeminde
18 Mayıs 2008, Pazar

Türkiye, 28 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında yapılacak Uluslararası Çalışma Konferansı’nda sendikal hak ihlalleri nedeniyle gündeme gelmesi muhtemel 40 ülke arasında yer aldı.

resim

HABER MERKEZİ Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), 28 Mayıs-13 Haziran 2008 tarihleri arasında yapılacak konferansının gündemi şekillenmeye başladı. Ülkelerin onayladıkları sözleşmeleri hayata geçirip geçirmediğinin denetlendiği Aplikasyon Komitesi'nde gündeme gelmesi muhtemel ülkeler arasına Türkiye de alındı. Türkiye, ILO'nun 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi'nin uygulanması konusundaki ihlaller gerekçesiyle Aplikasyon Komitesi'nde gündeme gelmesi muhtemel 40 ülke arasında yer alıyor. Türkiye'nin gündeme alınacak 25 ülke arasında yer alıp almayacağı konferansın başlamasından sonra netleşecek.

Gelen şikayetleri değerlendirerek hükümetlerin, imzaladıkları sözleşmelere aykırı davranışta bulunup bulunmadıklarını inceleyen Aplikasyon Komitesi'nde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşlerine başvuruluyor. Komite, bir yaptırımı bulunmamasına rağmen, söz konusu ülkeleri, yaptıkları ihlallerle uluslararası kamuoyuna duyuruyor. "Özel paragraf" ya da "kara liste" olarak adlandırılan bu mekanizma adı geçen ülkeler için "uluslararası prestij kaybı" olarak nitelendiriliyor.

Türkiye, 87 Sayılı sözleşmenin ihlal edildiği gerekçesiyle geçen yıl Aplikasyon Komitesi'nde görüşülmüştü.

Kumlu: Konferansa kadar atılacak adımlar etkili olacak
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Türkiye'nin, Aplikasyon Komitesi'nde 87 ve 98 sayılı sözleşmelerden yalnızca geçen yıl değil, 1990 yılından bu yana birçok kez gündeme geldiğini söyledi. Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun değiştirilmesi yönündeki çalışmaların konferans başlamadan sonuç vermesini umduğunu belirten Kumlu, şunları kaydetti: "Burada bizim için belirleyici olan sendikaların yıllardır dile getirdikleri ve örgütlenirken karşılaştıkları sorunların çözümü için ihtiyaç duydukları değişikliklerin ne kadar dikkate alınacağı olacaktır. Bu nedenle, rahatlıkla şunu söyleyebilirim: Bu sene Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye'nin Aplikasyon Komitesi gündemine alınıp alınmayacağını, çalışanların beklenti içerisine girdiği yasa değişiklikleri konusunda hükümetin konferansa kadar atacağı adımlar belirleyecektir."

Hükümetin bundan sonra gerekli çalışmaları yapmaması halinde 122 Sayılı İstihdam Sözleşmesi dolayısıyla da gündeme alınabileceğini dile getiren Kumlu "Türkiye'nin gündeme alınmasını engelleme şansımız var, ancak bunun için taleplerimizin ne ölçüde dikkate alındığını görmemiz gerekiyor. Yapılacak değişiklikler örgütlenme ile ilgili sorunlarımızı çözecek bir sistem getirmezse, bizden Türkiye'nin gündeme alınmaması için harekete geçmemizi istemek sendikacılığın doğasına aykırı olur" dedi. Mustafa Kumlu, ILO'nun, çalışma hayatını düzenleyen kanunların değişimi konusunda hükümetin ne kadar kararlı olduğunu tespit etmek için konferans öncesi Türkiye'ye bir heyet göndermesinin, ILO'nun konuya verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

yazici   mail