www.soL.org.tr
Kontenjan kararı YÖK’te muhalifleri kızdırdı
28 Mayıs 2008, Çarşamba

YÖK Genel Kurulu’nda yeni öğretim yılında öğrenci kontenjanında yapılacak artırımla ilgili olarak alınan karara muhalif sesler yükseldi. Plansız artırım yapmanın üniversitenin yapısını bozacağını belirten muhalifler, YÖK kararına katılmadıklarını açıkladılar. Karar 9’a karşı 11 oy ile kabul edilmişti.

resim

HABER MERKEZİ YÖK, örgün lisans eğitiminde toplam 14 bin, ikinci öğretim programlarında da toplam 18 bin kişilik bir artış yapmayı kararlaştırdı. YÖK Genel Kurulu’nun ardından yapılan yazılı açıklamada, kontenjan artırımının 9 ret oyuna karşılık 11 evet oyuyla alındığı belirtildi. Açıklamada, 1996-2007 yılları arasında üniversitelerde öğretim elemanı sayısının yüzde 95 artmasına karşın lisans programlarındaki öğrenci sayısının yüzde 40’a ulaşamadığı ifade edildi.

YÖK tarafından hazırlanan Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi’nde öngörülen hedefler çerçevesinde 2008-2009 kontenjanlarında önceki yıla göre önemli bir artış sağlandığının belirtildiği açıklamada, bazı basın yayın organlarında ilahiyat fakültelerinin kontenjanlarındaki artış miktarının gündeme getirildiği ifade edilerek, artış miktarının üniversitelerin önerileri doğrultusunda belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, kontenjan artışlarının öğretim elemanı sayısındaki artış, üniversitelerin talepleri, yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulan alanlar, bilimsel üretim, araştırma ve uygulamada öne çıkan programlar ile bazı programların özel niteliklere sahip olması gibi faktörlere göre yapıldığı bildirildi.

"Üniversitelerin okullaşması sonucunu doğuracak"
YÖK’ün kontenjan artırımı kararına 20 üyenin sadece 11’i onay verirken, Genel Kurul sonrasında 9 muhalif üye söz konusu artırıma karşı çıktıklarını belirttikleri bir yazılı açıklamada bulundu.

YÖK’ün muhalif kanadını oluşturan Prof. Dr. Fikret Şenses, Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Prof. Dr. Nemci Yüzbaşıoğlu, Bülent Serim, Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Prof. Dr. Mustafa İlhan, Prof. Dr. Atilla Eriş, Prof. Dr. Engin Ataç ve Prof. Dr. İsa Eşme imzası ile verilen karşı oy yazısında bu kararın, son birkaç yıl içinde çok sayıda yeni üniversite kurulması kararı gibi herhangi bir plana ve programa dayanmadığı belirtildi.

Üniversitelerin görüşü alınmadan alınan kararın, en başka yükseköğretim sisteminin üst kuruluşu olarak yükseköğretim kurulunun benimsemesi gereken katılımcılık ilkesine aykırı düştüğü kaydedildi. Açıklamada, gelişigüzel bir biçimde ve alelacele alınan bu ve benzeri kararların yükseköğretimde okullaşma oranını artması yerine üniversitelerin okullaşması sonucunu doğuracağı kaygısı dile getirildi.

yazici   mail