www.soL.org.tr
Sendikalar yasasını sermaye standartları belirliyor
25 Mayıs 2008, Pazar

ILO'nun "kara listesi"nden çıkmak için 28-13 Haziran'daki ILO Konferansı'na yetiştirilmeye çalışılan sendikal yasalardaki değişiklerde, yetki barajların kaldırılması için "uzlaşmacılık şartı" getirilmek istendiği kaydedilirken, “uzlaşmanın” sınırlarını sermaye sınıfı belirliyor.

resim

HABER MERKEZİ Sendikal yasalarda AKP iktidarın planladığı değişime göre, bir sendikanın toplu iş sözleşmesi imzalayabilmesi için, işkolundaki işçilerin %10'unu örgütlemiş olması gerektiği şartının, konfederasyonlara üye sendikalar için kaldırılacağı duyurulmuştu. Ancak komisyona getirilen taslak yetki kolaylığı getirdiği konfederasyonlara "Ekonomik Sosyal Konsey"e üyeliği şart koşuyor.

Sendikal yasalarda sermaye kendini gösteriyor
Taslağa göre Ekonomik Sosyal Konsey'e üye konfederasyonların üyesi olan sendikalar, ülke çapında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve birden fazla işyerinde örgütlü olmaları halinde otomatik olarak işkolunda sözleşme imzalama yetkisine sahip olacak.

Diğer yandan, hükümet, patron ve işçi sendikalarının birlikte yer aldığı Konsey'in, işçiler açısından son derece anti demokratik bir yapıda olduğu ve sendikaları sermaye sınıfı perspektifinde sınıf uzlaşmacılığına zorlamak için kurulduğu biliniyor.

Ekonomik Sosyal Konseye “karşı çıkan konfederasyonlar” için ise toplam 80 bin üyeye sahip olma şartı getirilirken, bu şartın, Ekonomik Sosyal Konsey'den daha önce çekilen DİSK'e karşı çıkarıldığı kaydediliyor.

Kamu emekçileri “işçi “sesini yükseltiyor
Halen DİSK'in kağıt üzerinde 400 binden fazla üyesi bulunmasına karşılık, konfederasyona üye sendikaların toplu iş sözleşmesinden yararlanan üyelerinin sayısı 70 ila 80 bin dolayında olduğu bilinirken, 2009 Ocak ayına dek sendikaların üye sayılarının gerçekçi usullerle yeniden belirleneceğini bildiren Çalışma Bakanlığı’nın, DİSK'i Ekonomik Sosyal Konsey'e katılmaya zorlamak için kullanacağı bildiriliyor.

Öte yandan, kamu emekçileri tarafından, yasanın, sendikal haklar bakımından önemli bir değişiklik getirmemesi, kamu çalışanlarına grev ve toplu sözleşme hakkı ve işçilerin ve kamu çalışanlarının ortak örgütlenmesine izin vermeyişi eleştiriliyor.

yazici   mail