www.soL.org.tr
Gül’den istihdam paketine onay
26 Mayıs 2008, Pazartesi

İşsizlik fonunun patronlara aktarılması, özürlü çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması gibi maddeleriyle patronlara diledikleri kolaylıkları sağlayan istihdam paketi, Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylandı. İstihdam paketi, patronların üzerinde bulunan bazı prim paylarını Hazine’ye yüklüyor ve İşsizlik Fonu’ndaki paranın büyük bir kısmını da patronların kullanımına açıyor.

resim

HABER MERKEZİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, istihdam paketi olarak bilinen kanun değişikliklerini içeren paketi onaylayarak yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. İçeriği nedeniyle patronlara kıyak paketi olarak da bilinen istihdam paketinde SSK prim borcu affı, İşsizlik Fonu’ndaki nemaların bir kısmının GAP’a aktarılması, özürlü çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması ve primlerinin Hazine tarafından ödenmesi gibi maddeler yer alıyor.

Yasaya göre, SSK ve Bağ-Kur prim borcunun tamamını, gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 15’ini 1 ay içinde peşin ödeyenlerin, borç faizlerinin yüzde 85’i silinecek. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, GAP’a kaynak aktarılacak; fondan sağlanan kaynak, yatırımlardan elde edilecek gelirlerle geri ödenecek. İşe yeni alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki genç işsizlerin SSK primleri, 5 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Sigortalıların, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işverenin ödeyeceği 5 puan Hazinece karşılanacak. İşsizlik Sigortası Fonunun 2008’e ait 1 milyar YTL’lik neması ile gelecek 3 yıllık 2.5 milyar YTL’lik özelleştirme geliri GAP için kullanılacak. Özel sektörün çalıştırdığı özürlülerin SSK primleri, Hazinece karşılanacak.

Taşeronlar için ne değişti?
Yasayla, asıl işveren ile alt işveren (taşeron şirket) arasında kurulan ilişkinin yazılı yapılması şartı getirildi. Buna göre, iş alan alt işveren, kendi iş yerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı işverenlik sözleşmesini, gerekli belgelerle, çalışma bölge müdürlüklerine bildirecek. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu iş yerine ait belgeler, gerektiğinde iş müfettişlerince incelenecek. Alt işverenin işçileri, başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılacak.

Engelliler engele takıldı
Düzenlemeyle İş Kanunundaki özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlarının çalıştırılma zorunluluğuna da yeni düzenleme getirilerek, eski hükümlü ve terör mağdurları için patronlara getirilen zorunlu istihdam kaldırıldı. Özel sektörde daha önce işçi sayısının yüzde 6 oranında özürlü çalıştırma şartı, yüzde 3’e indirildi. Patronlar, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde, yüzde 3 özürlü, kamu iş yerlerinde ise yüzde 4 özürlü ve yüzde 2 eski hükümlü işçiyi, meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştıracaklar. Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliğiyle ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler korunacak.

Özel sektörün çalıştırmakta zorunlu olduğu yüzde 3’lük özürlü kontenjanında istihdam edilenlerin primlerini, patron adına Hazine ödeyecek. Yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya kontenjan fazlası özürlü çalıştıran patronların, bu şekilde çalıştırdıkları özürlülerin primlerinin yarısı da Hazine tarafından karşılanacak. ILO sözleşmesinde belirtildiği şekilde, iş yerlerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi zorunluluğu getiriliyor.

yazici   mail