www.soL.org.tr
Sağlık Bakanlığı önünde Beyaz Miting
12 Mart 2007, Pazartesi

Sağlık Bakanlığı önünde dün yapılan “Beyaz Miting”de AKP hükümetinin sağlıkta dönüşüm programı protesto edildi.

resimHABER MERKEZİ Çeşitli illerden Ankara'ya gelerek TCDD Garı'ndan Sıhhiye'deki Sağlık Bakanlığı önüne yürüyen binlerce sağlık çalışanı hükümetin dört yıldır çeşitli düzenlemelerle sağlık alanını piyasalaştırdığını belirterek, "Sağlık haktır satılamaz", "Herkese eşit parasız sağlık hizmeti", "Savaşa değil sağlığa bütçe" sloganları attı.

"Hekimlerle yoksulların hakkı birlikte gasp ediliyor"
Mitingde konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, hükümetin bir an önce sağlıkta dönüşüm programından vazgeçmesi gerektiğini belirterek mücadelelerinin yalnızca sağlık çalışanlarına yönelik bir hak arama mücadelesi olmadığını ifade etti. Gürsoy "Neoliberal sistemin giderek yaşamımızın her alanına müdahale ettiği bugünlerde, hekimlerin, diş hekimlerinin, eczacıların, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla yoksul halkımızın sağlık hakkı aynı tekelci güç odakları tarafından gasp ediliyor" dedi.

Gürsoy eskiden bir "seçkinler mesleği" gibi görülen hekimliğin artık emeğini satarak geçinen kesimlerle buluştuğuna dikkat çekerek, "Talepler aynılaşıyor. Bu taleplerin başında da toplu sözleşmeli sendikal hak geliyor" diye konuştu. AKP iktidarının, işyerlerinde yapılan oda faaliyetlerine bile tahammül gösteremediğini belirten Gürsoy, ''Ankara'nın orta yerinde kadrolaşma ataklarıyla ideolojik bir üs haline getirilen Atatürk Eğitim Hastanesinde tabip odası yöneticilerinin üstüne özel güvenlik görevlilerini saldırtıyorlar'' diye konuştu.

"Dönüşümü isteyen IMF ve Dünya Bankası"
Mitingde konuşan SES Genel Başkanı Köksal Aydın hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın her geçen gün hastaları müşteriye, hastaneleriyse ticarethaneye "dönüştürdüğünü" söyledi. Aydın, bu "dönüşüm"ü IMF ve Dünya Bankası'nın istediğini, AKP hükümetinin de bu "dönüşüm"ün taşeronu olduğunu belirtti. Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Doğan Halis ise yaptığı konuşmada sağlık alanında çalışan binlerce taşeron işçinin artık örgütlenmeye başladığını ve güvencesiz ve kötü koşullarda çalışan bu işçilerin yeni bir güçle miting alanında yerini aldıklarını ifade etti. Sağlık alanındaki olumsuzluklar nedeniyle her fırsatta hekimleri suçlayan AKP'yi "aklı kıtların partisi" olarak niteleyen Halis "Onlar sermayeye hizmet için buradalar, bizse halkın sağlık hakkı için buradayız" diye konuştu.

TTB, SES, Dev Sağlık-İş'in yanı sıra dişhekimleri, veteriner hekimler ve eczacı örgütlerinin de desteklediği mitinge katılan çeşitli siyasi partiler ve gruplar arasında ücretsiz kanser tedavisi talep eden Karadeniz Halkevleri'nin kalabalık korteji dikkat çekti. Mitinge katılan Dikmen Vadisi sakinleri de "Mahallemize sahip çıktık, sağlık ocaklarımıza da sahip çıkacağız" diye slogan attılar.

Yurtsever Cephe'den mitinge destek
Aynı saatlerde Genel Kurulunu yapan Yurtsever Cephe'den Kaya Güvenç ve Erhan Nalçacı da miting kürsüsüne gelerek sağlık hakkı mücadelesine desteklerini ifade ettiler.

Sağlık hakkı mücadelesinde yitirilenler anısına bir saygı duruşunun gerçekleştirildiği mitingde geçen yıl yaşamını yitiren eski TTB Başkanı Füsun Sayek ve Sivas Katliamında öldürülen şair-doktor Behçet Aysan da anıldı.

Mitingde "Beyaz Eylemler" kapsamında 14 Mart Tıp Bayramında doktorların ve sağlık çalışanlarının g(ö)reve gidecekleri hatırlatılarak, halktan o gün acil durumlar dışında hastanelere gelmemelerini istendi. Miting, Suavi'nin verdiği konserin ardından sona erdi.

yazici   mail