www.soL.org.tr
Mersin sağlık emekçileri yemek boykotunda
8 Mayıs 2008, Perşembe

Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışanları, üniversite hastanesinin bahçesinde toplanarak, açtıkları pankart ve attıkları sloganlarla, yemeklerden ücret alınmasını yemek boykotu ile protesto ettiler.

resim

HABER MERKEZİ Mersin'de, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, Mersin Üniversitesi’ndeki yataklı tedavi kurumlarında personelden yemek ücreti alınmasını protesto ettiler. Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışanları, üniversite hastanesinin bahçesinde toplanarak,  açtıkları pankart ve attıkları sloganlarla, yemeklerden ücret alınmasına yanıt verdiler.

Pilav yiyerek yemek boykotu yapan sağlık emekçileri adına SES Mersin Şube Başkanı Yılmaz Bozkurt bir basın açıklaması okundu. SES Mersin Şube Başkanı Yılmaz Bozkurt yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü’nün talimatı doğrultusunda, devlet memurları için kurulmuş yemek servislerinin bulunduğu yataklı tedavi kurumlarında çalışan personelden 15 Nisan’dan itibaren yemek ücreti alınmaya başlandığını belirtti.

Bu durumu  protesto etmek amacıyla yemek boykotu yaptıklarını anlatan Bozkurt, ayrıca topladıkları imzaları Maliye Bakanlığı’na göndereceklerini söyledi. Bozkurt aynı zamanda  bakanlıktan bu talimatı geri çekmesini istediklerini bildirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy'un gözaltına alınmasını da eleştiren Bozkurt, bunun hükümetin sağlık çalışanlarına yönelik sürdürdüğü yıldırma politikasının bir parçası olduğunu ileri sürdü. 
 

yazici   mail