www.soL.org.tr
AB konuşmaya devam ediyor
26 Mayıs 2008, Pazartesi

AB dışişleri bakanlarının bugün tartışmadan onaylayacakları Ortak Tutum belgesinde Türkiye'de halkın yargıya olan güveninin artırılması talep edilirken, siyasi reformların yavaşladığına ve anayasa değişikliğinin hızlandırılmasına belgede vurgu yapıldı.

HABER MERKEZİ Son aylarda çeşitli açıklamalarla Türkiye siyasetindeki etkisini artırdığı görülen Avrupa Birliği’nin, bugün onaylanacak Ortak Tutum belgesinde Türkiye’den “yargının tarafsızlığının güçlendirilerek, halkın yargıya olan güveninin artırılmasını” talep edeceği ifade edildi. Belgede ayrıca, AB’nin siyasi reformların yavaşlamasından üzüntü duyduğu ifade edilirken, anayasa değişikliğinin hızlandırılmasına işaret edildi.

“Davaları yakından izliyoruz”
Türkiye-AB ilişkilerinde en yüksek karar organı olan AB- Türkiye Ortaklık Konseyi’nin, yarın yapılacak toplantısı için AB dışişleri bakanlarının bugün tartışmadan onaylayacakları Ortak Tutum belgesinde, siyasi partilere açılan kapatma davalarının yakından izlendiği ifade edilirken, “AB, bu davaların sonucunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına ve Avrupa Konseyi Venedik Komisyonunun belirlediği ilkelere uyumlu olacağına güven duyar” deniliyor.

Belgede, Türkiye’deki tüm siyasi aktörlere, görüş ayrılıklarını “tüm vatandaşların temel özgürlüklerine, anayasaya ve demokratik laikliğe saygı göstererek diyalog ve uzlaşma ruhu içinde çözmeleri” çağrısı yapılıyor. Ortak Tutum belgesinde, “AB’nin tarafsız, bağımsız, güvenilir, şeffaf ve hızlı çalışan yargı sisteminin, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinde ve AB müktesebatının düzgün uygulanmasında” son derece önemli olduğunu “Türkiye’ye hatırlattığı” vurgulandı. AB’nin “Yargı reformu için kapsamlı strateji hazırlığında” bazı adımları takip ettiği belirtilen değerlendirmede, “Bu kapsamda özellikle yargının tarafsızlığını, bağımsızlığını ve etkinliğini ve hızlı çalışmasını güçlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece halkın yargıya olan güveni artacaktır” sözlerine yer verildi.

AB Ortak Tutum belgesinde bölge temyiz mahkemeleriyle (bölge adliye mahkemeleri) ilgili planların bir an önce uygulamaya sokulması talep edilirken, hakim ve savcılara yönelik, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM kararları konusunda eğitimin artarak sürdürülmesi isteniyor.

“Anayasa değişikliği önemli fırsat”
AB belgesinde ayrıca, siyasi reformların yavaşlamasından üzüntü duyulduğu belirtilirken, “AB, hükümetin anayasayı değiştirme niyetini not eder. Türk anayasa hukukunun Avrupa standartlarını bütünüyle kucaklayabilmesi için bu (anayasa değişikliği) çok önemli bir fırsat sunmaktadır” sözlerine yer verildi.

yazici   mail