www.soL.org.tr
AKP 12 Eylül yasaklarını güvenceye alıyor
30 Mayıs 2008, Cuma

Birleşik Metal-İş AKP hükümetinin Sendikalar Yasası'ndaki değişikliklerle 12 Eylül yasaklarını güvenceye aldığını açıkladı. Açıklamada AKP'nin siyasi iktidara biat eden sendikal yapılar istediğine dikkat çekildi.

HABER MERKEZİ Hükümetin sendikalar ve grev hakkıyla ilgili Meclis'e getirdiği yasa değişiklikleriyle ilgili bir açıklama yapan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu değişiklik önerilerinin AKP'nin 12 Eylül baskıcı hükümetlerinin devamı olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi. Özgürlüklerden değil yasaklardan yana olan AKP'nin 12 Eylül baskıcı hükümetlerinin devamı olduğunu kaydeden açıklamada "Örgütlenme özgürlüğü toplu iş sözleşmesi yapma hakkından bağımsız değildir. İşyeri barajı, işkolu ve yetki itirazları, mahkemeler, arabuluculuk, uyuşmazlıklar ile mevcut yasalarda imza aşamasına kadar geçen süre bazen 3-4 yılı bile bulmaktadır. AKP'nin düzenlemeleri buralara dokunmamaktadır. Sendikalar örgütlenecek, üye yapacak, prosedür yıllar sürecek, bu süre zarfında işverenler işçi çıkaracak ve ya sendikadan istifa ettirilecek... Örgütlenme özgürlüğü diye bizlere sunulan budur" denildi.

İşçilerle dalga geçiyor
Söz konusu düzenlemede AKP'nin grev yasaklarına asla dokunulmamasını istediği belirtilen açıklamada birkaç işkolunda grev yasağının kaldırılmasının "grev hakkı genişliyor" diye sunulmasının "en hafif deyimiyle işçilerle dalga geçmek" olduğu vurgulandı. Düzenlemeyle grev hakkının sadece uzun toplu iş sözleşmesi prosedürünün sonunda tanınmaya devam ettiği belirtilen açıklamada hak grevi, dayanışma grevi, genel grev gibi uygulamaların yasadışı sayılmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Siyasi iktidarın sivil toplum ayağı olarak sendikalar
BMİS'ten yapılan açıklamada AKP'nin "hükümetle uyumlu, her istenileni yerine getiren, siyasi iktidarın sivil toplum ayağını oluşturacak bir sendikal yapı" istediğine işaret edilerek "Yüzde 10 işkolu barajı yerine Ekonomik Sosyal Konsey'de yer alan konfederasyona bağlı sendikalara toplu sözleşme yetkisi verilirken yapılmak istenen budur. AKP arka bahçesi konfederasyonlar, söz dinleyen sendikalar istemektedir. Gemi işkolunda olduğu gibi işkolu belirlemesini de kendisine biat eden sendikalara göre yapmaktadır" denildi.

AKP bu oyunu hep oynuyor
AKP'nin "bu oyunu hep oynadığını" savunan BMİS açıklamasında "Sosyal sigortalarda büyük dönüşüm dedikleri mezarda emeklilik, paralı sağlık olmuştur. İstihdamı arttıracak diye ambalajlanan istihdam paketi, hazineden sermayeye kaynak aktarmaya yarayacak, işsizlik fonunun hortumlanmasını sağlayacak, beraberinde ise işsizliği arttıracaktır. Uydurma bir şekilde 1 Mayıs emek günü ilan edilmiş, aynı gün emekçilere karşı terör uygulanmıştır. Şimdi de aynı oyun sendikal haklar ve özgürlükler için oynanmaktadır" denildi.

Sendikal örgütlenme, toplu sözleşme ve grev konularında "büyük reform" diye sunulan değişikliklerin aslında 12 Eylül yasaklarının güvence altına alınmasından başka bir şey olmadığına işaret edilen açıklamada, BMİS'in yıllardır kavgasını verdiği sendikal özgürlükler mücadelesinin sulandırılmasına izin vermeyeceği dile getirildi.

yazici   mail