www.soL.org.tr
Bir kez daha Cargill operasyonu
17 Kasım 2006, Cuma

Bursa’da birinci derece tarım arazisini işgal eden Cargill şirketi için çıkarılan kurtarma yasalarına bir yenisi daha eklendi.

resim

HABER MERKEZİ TBMM Genel Kurulunda, Cargill yasası olarak bilinen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanırken, maddelerin görüşülmesi toplantı yeter sayısının bulunmaması nedeniyle 21 Kasım Salı gününe kaldı. Kamuoyunda Cargill yasasının görüşülmesi sırasında AKP’li milletvekilleriyle muhalefet arasında tartışmalar yaşandı.

AKP: “Teklifin Cargill’le ilgisi yok”

AKP’li vekillerin kanun teklifini savunan konuşmalarıyla başlayan Genel Kurul’da milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Cargill Firması ile ilgili konunun yargıya intikal ettiğini kaydetti. TBMM'nin, vatandaşların karşılaştıkları her türlü sorunu çözmek için kamu yararını gözeterek kanun çıkarttığını belirten Eker, tarımsal arazilerle ilgili çıkartılan kanunların, hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini söyledi.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Vahit Kirişci ise ''Adı geçen firma ile (Cargill Firması) bu kanun teklifinin hiçbir alakası yoktur. Olayı sadece bir firmanın düştüğü sıkıntıları aşmak olarak değerlendirmek, teklife haksızlık olur'' diye konuştu.

Muhalefet “Cargill yasası”nda ısrarlı
Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerine geçildi. 2. madde üzerine görüşmeler devam ederken söz alan CHP ve ANAVATAN milletvekilleri, kanun teklifinin Cargill firmasını kurtarmak için hazırlandığında ısrar ettiler. CHP grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Mehmet Semerci, hükümetin ''kanunu çıkardıktan sonra verilen sürede az başvuru oldu. Bu yüzden bu teklifi getirdik'' demesine rağmen, teklifin kamuoyunda ''Cargill yasası'' olarak bilindiğini söyledi. Anavatan Partisi grubu adına görüşlerini dile getiren Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ise, düzenlemenin Cargill'i kurtarma kanunu olduğunu ileri sürdü. Cargill'in, Bursa Orhangazi'deki arazi sorununun giderilmesini istediğini ifade eden Güler, ''Kanunda Cargill'i kamufle etmişsiniz. Teklife bazı eklemeler yapmışsınız. Teklifi, Cargill ile ilgili düzenleme olmasaydı kabul ederdik'' diye konuştu. Güler, yasanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından iade edileceğini savunarak, ''Cargill için niye bu kadar acele ediyorsunuz, size bu talimatı kim verdi?'' diye sordu.

AKP’li milletvekillerinin muhalefetin eleştirilerine cevap vermesinin ardından 2. maddenin oylamasına geçildiği sırada CHP, yoklama istedi. Yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşim TBMM Başkanvekili Sadık Yakut tarafından kapatıldı.

Kanun teklifi ne içeriyor?
AKP tarafından hazırlanan kanun teklifi ABD’li gıda tekeli Cargill’in Bursa-Orhangazi’deki mısır işleme tesisinin faaliyetinin yargı kararı doğrultusunda durdurulmasının ardından gündeme gelmişti. Teklifle gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan ve tarımsal bütünlüğü bozmayan arazilerin istenilen amaçla kullanımına bazı şartlarla izin verilmesi için belirlenen son tarihin uzatılması amaçlanıyor. Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde, Orhangazi’deki işletmesi, 1. sınıf tarım arazisi üzerine izinsiz olarak kurulduğu için yargı kararı ile kapatılan Cargill’in, söz konusu işletmeyi yeniden faaliyete geçirebileceği belirtiliyor.

yazici   mail