www.soL.org.tr
Her üniversiteli anti-emperyalist olmalıdır
17 Kasım 2006, Cuma

Yurtsever Cepheli Öğrencilerin, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlediği panelde, her üniversiteli öğrencinin anti-emperyalist ve yurtsever olma sorumluluğu olduğu vurgulandı.

resimHABER MERKEZİ Emperyalizme Karşı Yurtsever Cepheli Öğrenciler, “Bu Memleket Bizim” haftası etkinlikleri kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nde “Emperyalizm ve Üniversitelerde Anti-emperyalist Mücadele” başlıklı bir panel düzenlediler. Panele Üniversite Konseyleri Derneği (ÜKD) Başkanı İzge Günal ve Barış Derneği Genel Sekreteri Oğuz Kavala katıldı.

“Üniversiteliler derslerine sahip çıkmalıdır”

Panelde ilk sözü alan Kavala, özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, emperyalizmin saldırılarını arttığını ve bugün emperyalizmin hiyerarşik bir yapı içerisinde ancak bir bütün olarak hareket edip dünya halklarına savaş açtığına dikkat çekerek konuşmasına başladı.

Kavala, Irak'ta direnişin insiyatifi ele geçirmesi ve Latin Amerika'da ise ABD'nin arka bahçelerinin, bir bir bu ülkelerde yaşayanların kendi bahçelerine dönüşmesi şeklindeki kazanımlarla emperyalizmin bugün batağa saplandığını ifade etti. Ancak bunun emperyalizmin hızını kestiği anlamına gelmediğini vurgulayan Kavala, özellikle ülkemiz ve onun içinde bulunduğu bölgede, emperyalizmin halklara karşı savaşı devam ettirdiğini ve halkları birbirine karşı silah olarak kullanmaya çalıştığını belirtti.

Üniversitelilere emperyalizme karşı mücadelede çok iş düştüğünü ifade eden Kavala, okumuş insanların emekçi halklara karşı sorumlu olduğunu ve üniversitelilerin mücadele alanının sadece üniversite içindeki sorunlarla sınırlanamayacağını belirtti. Emperyalizmin kadrolarını yetiştirmekte üniversitelerden çokça faydalandığını ifade eden Kavala, üniversitelilerin derslerine de sahip çıkması gerektiğini, özellikle sosyal bilimler alanında derslerin konularına, yöntemlerine ve içeriğine bir mücadele alanı olarak bakmak gerektiğini vurguladı. Bu anlamda geçmişte anlamlı katkılar olduğunu belirten Kavala, yurtseverlerin, ülkesine ve dünyasına sahip çıkmasının yanında, başarılı öğrenciler de olmak durumunda olduğunu ifade etti.

“Adam olmak yurtsever olmaktır”

Panelin diğer konuğu olan ÜKD başkanı İzge Günal, üniversitelinin anti-emperyalist olup olmaması yönündeki bir soru sorulamayacağını, üniversitelinin işin doğası gereği anti-emperyalist olması gerektiğini “Adam olmak yurtsever olmaktır” sözleriyle ifade ederek konuşmasına başladı.

Sınıflı toplumlarda eğitimin temel görevinin insanların edilgenleştirilmesi olduğunu belirten Günal, eğitimin bir parçası olarak üniversiteye de bu misyonun biçildiğini ancak üniversitenin bilgi üretme sürecinin içerisinde olması ve bunun bir sorgulama ve kanıtlama süreci olmasından dolayı devrimci bir yönü barındırdığını vurguladı. Günal üniversitede, bir konuda fikir üretmek ve bununla harekete geçmek gibi bir süreç olduğu için üniversitede aydın olmanın zeminin olduğunu belirtti. Üniversitelerin arkasında bugüne kadar önemli bir kamu desteği olduğunu ve bugün kamusal desteğin emperyalist saldırıların odağında olduğunu vurgulayan Günal, üniversitelilerin diğer insanlardan farklı olarak ayrıca bu nedenle de emekçi halklara karşı sorumlu ve borçlu olduğunu ifade etti.

İzge Günal'ın konuşmasından sonra katılımcıların sorularıyla ve ekleriyle devam eden panelde, bir öğrencinin “isyan etmeyen insan hiçbirşey üretemez” şeklindeki değerlendirmesi karşısında Günal, “en üretken olduğum dönemler en radikalleştiğim dönemlerdir” dedi.

Bu panelle birlikte, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir haftadır çeşitli etkinliklerle süren ve verimli geçtiği belirtilen “Bu Memleket Bizim” haftası sona erdi.

yazici   mail