www.soL.org.tr
Emekçilerin iktidarı için
12 Mart 2007, Pazartesi

Yurtsever Cephe Birinci Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Kurulda anti-emperyalist ve anti-kapitalist mücadelenin ihtiyaçlarına verilecek yanıtın öneminin ve Yurtsever Cephe’nin asıl görevinin emekçi sınıfları iktidar için örgütlemek olduğunun altı çizildi.

resim

soL (ANKARA) Yurtsever Cephe, Birinci Genel Kurulu'nu Ankara'da gerçekleştirdi. Toplantıda yurtsever cephe organlarını temsilen söz alan onlarca yurtsever emperyalizme karşı mücadelenin ve örgütlenme ihtiyacının altını çizdi. Kurumsallaşma doğrultusunda önemli bir adım olan Genel Kurul'da, gelecek dönemde yürütülecek mücadelenin eksenini belirleyecek önemli kararlar alındı. Kurulda anti-emperyalist ve anti-kapitalist mücadelenin ihtiyaçlarına verilecek yanıtın öneminin ve Yurtsever Cephe’nin asıl görevinin emekçi sınıfları iktidar için örgütlemek olduğunun altı çizildi.

Yurtsever Cephe, Birinci Genel Kurulu'nu Ankara'da Sürmeli Otel'de gerçekleştirdiği bir toplantıyla tamamladı. Saat 10:00'da başlayan Genel Kurul saat 18:00'e kadar sürdü. Toplantıya 74'ü Ankara, 130'u İstanbul, 20'si İzmir ve geri kalanı da Anadolu'nun dört bir yanından olmak üzere toplam 345 delege katıldı.

Yurtsever Cephe Genel Meclis Üyeleri Kaya Güvenç, Nurettin Abacıoğlu ve Erhan Nalçacı'nın Divan Kurulu görevini yürüttüğü Genel Kurul'da önceden inisiyatiflerin gündemine gelen karar tasarıları ve diğer gündem başlıkları görüşüldü.

Genel Kurula konuk olarak Halkevleri Genel Başkanı Abdullah Aydın ve Genel Merkez Yöneticileri ile Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Hüseyin Biçen katıldı.

Genel Kurulu temsilen bir grup Yurtsever Cepheli Genel Kurul Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte Türk Tabipler Birliğinin mitingine katıldı. Genel Kurul, 10 Mart Cumartesi günü İstanbul’da Yurtsever Cephe İstanbullu Emekçi Kadınların düzenlemiş olduğu etkinlik sonrasında Efe Duyan, Özkan Öztürk ve Uygar Cengiz’in tutuklanmalarını protesto etti ve bu üyelere bir dayanışma mesajı gönderdi.

Temel mesele anti-emperyalist, anti-kapitalist mücadele
Açılış konuşmasını yapan Genel Meclis Üyesi Kemal Okuyan, Yurtsever Cephe'nin daha önce denenmemiş bir mücadele pratiği olduğunu kaydetti. "Temel mesele anti-emperyalist, anti-kapitalist eşitlik özgürlük mücadelesinin nasıl şekilleneceği ve buna verilecek yanıttır" diyen Okuyan, Yurtsever Cephe'ni gündeminin birinci sırasında ya AB ya da ABD'nin bulunduğunu dile getirdi. Okuyan, Yurtsever Cephe'nin emperyalizme karşı mücadeleyi AB ya da ABD'ye indirgemediğine dikkat çekerek, kapitalizme karşı mücadeleyi, kendi önceliklerine göre harmanlayarak yoluna devam etmek zorunda olduğunu ifade etti. Anti-emperyalist mücadelenin temel mücadele başlıklarından birisi olduğu belirten Okuyan, "Sömürücü sınıflara karşı verilen mücadeleyle, ABD'ye karşı verilen mücadele arasındaki açı kapatılacak. ABD'ye karşı olan tepki bu ülkenin Kürt meselesindeki tavrına bağlanmaya çalışılıyor. Bu engellenmelidir" diye konuştu. Yurtsever Cephe'nin ABD karşıtlığını kalıcı bir anti-emperyalizme dönüştürme noktasında yetersiz kaldığına işaret eden Okuyan, "Türkiye'de emekçi sınıflar kişilik bulacaksa, bunun dayanaklarından birisi ABD karşıtlığıdır. ABD'nin bu topraklardaki mevzilerini geriletmeyen hiçbir şey yapamaz" dedi. Yaklaşan seçimlere de işaret eden Kemal Okuyan, Yurtsever Cephe'ye eyalet, federasyon, bölünme, birlik gibi başlıklarda ne yapıldığına ilişkin sorular geleceğine dikkat çekerek, "Türkiye işçi sınıfının devre dışı kaldığı tüm çözümler çatışma ve savaştır. Türk ve Kürtlerin özgür ve eşit yaşamasını istiyoruz. Bunun için emekçi kitlelerin ayağa kalkması gerekir. Emekçi kitleler politikanın dışına itildikçe kimse Kürt sorununu çözemez" diye konuştu. Kürt meselesindeki aktörlerin ABD, AB, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Genelkurmay ve arkasındaki sermaye sınıfı ve Kuzey Irak'taki işbirlikçi Kürt siyasetçileri olduğunu kaydeden Okuyan, "Türkiye işçi sınıfı, Türk ve Kürt tüm unsurlarıyla ayağa kalkmak sorundadır" dedi. Bu sene Yurtsever Cephe'nin 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama kararına ilişkin olarak ise Okuyan, "30 yıl sonra bu kararlılığın arkasında duracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Emperyalizme ve sermayeye karşı sendikacılık
Okuyan'ın konuşmasının ardından Genel Kurul'un "Yurtsever Cephe Çalışmalarına İlişkin Genel Görüşme" başlıklı bölümüne geçildi. Bu bölümde Bakırköylü Yurtseverler Ankara Özel Üniversiteli Yurtseverler, Kartal Metal İşçileri, Bakırköy Yurtsever Liseliler, Gaziantepli Yurtsever İşçiler ve İstanbul Yurtsever Hukukçular, Konyalı Yurtsever İşçiler, İstanbul Yurtsever Eğitimciler ve Yurtsever Kamu Emekçileri adına konuşmalar yapıldı. Bakırköylü Yurtseverler adına konuşan Avni Sevinç, Genel Kurul'u bir başkaldırı olarak algıladığını ifade ederken, Kartal Yurtsever Metal İşçileri temsilcisi Kamil Kinkır ise emperyalizme ve sermayeye karşı olmadan sendikacılık yapmanın mümkün olmadığına işaret etti. Kamu emekçileri adına konuşan Ayşegül Çelik, kamunun yeninden yapılandırıldığı bu süreçte kamu çalışanlarının ne hale getirildiğine ve Türkiye ekonomisine ilişkin kimi değerlendirmelerde bulundu. Gaziantepli Yurtsever İşçileri temsilen konuşan Kadir Tütün ise bölgede yaşanan çürümeden bahsederek, emperyalizmin bölgede denetiminin artmasının işlerini zorlaştırdığına dikkat çekti. Fırıncı Yurtseverler adına konuşan Kazım Erbay, konuşmasını "Bir gün aç kalırsanız, bilin ki mücadelemizde başarılı olmuşuz" diye noktaladı. Konyalı Yurtsever İşçiler temsilcisi Ramazan Ekmekçi ise yaptığı konuşma ile salonda heyecanlı ve coşkulu anlar yaşatırken, Konya'da yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Bu bölümün ardından bir değerlendirme konuşması yapan Kurtuluş Kılçer, Yurtsever Cephe'nin önünde bulunan başlıkları "Kurumsallaşma, siyaset, örgütlenme ve yayıncılık faaliyeti" olarak tarif etti ve Yurtsever Cephe'nin kendini daha iyi tanıtmaya ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

"Sınıf bilinci yaratmanın zemini"
Bundan sonra ise "Yurtsever Cephe ve Seçimler" konulu bölüme geçildi. Bu bölümde ise Yurtsever Emekçi Kadınlar, Sarıgazili Yurtseverler, Kocaeli Liseli Yurtseverler, Emekli Yurtsever Askerler, Basın Yayıncılar, Diyarbakırlı Yurtsever Öğrenciler, Mamaklı Yurtseverler, Sanat Cephesi adına konuşmalar yapıldı. Sanat Cephesi adına konuşan Orhan Aydın banka tekelinin yasaklamasına karşı yeni bir Nazım Hikmet kitabı basacaklarını duyurdu ve Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle yapacakları etkinlikler hakkında bilgi verdi. Bölüm sonunda Yurtsever Cephe Genel Meclis Üyesi Tuncay Çelen ve Kaya Güvenç birer değerlendirme konuşması yaptılar. Örgütlenmedeki eksikliğe işaret eden Çelen, "Ev ev, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşmak zorundayız. Seçimlerden örgütlenmeyle çıkmak zorundayız" dedi. Kaya Güvenç ise Yurtsever Cephe'nin bir sivil toplum kuruluşu değil, yapısı ve işleyişiyle işçi sınıfı iktidarını savunan ve bunun için anti-emperyalizmi zorunlu sayan bir oluşum olduğunu kaydetti. Güvenç, seçimlere ilişkin olarak ise "Seçimler emekçi sınıflarda sınıf bilinci yaratmanın zeminini sunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Yurtsever Cephe'nin aslı görevinin emekçi sınıfları emekçi sınıfların iktidarı için örgütlemek olduğunun altını çizen Güvenç, 5 Kasım'da Türkiye'de siyasete daha ağırlıklı müdahale etmenin seçim çalışmalarında daha çok çalışanın örgütlenmesine bağlı olduğunu vurguladı.

"ABD karşıtlığı geri düşmemeli"
Bir sonraki bölümde ise "ABD'den Korkma" başlıklı imza kampanyası ele alındı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kemal Okuyan, ABD karşıtı tepkinin geriye düşmesi durumunda Yurtsever Cephe'nin önünün tıkanacağı uyarısında bulundu ve anti-ABD'ciliğin sola yazması ve sınıf eksenli bir biçimde kalıcı hale getirilmesi için mücadele etmek gerektiğini belirtti. "Bu ülkede toplum bir kez daha ağırlıklı olarak ABD'ci ve AB'ci olursa sosyalizm mücadelesini önü tıkanır" diyen Okuyan, kampanyanın insanların vicdanlarına hitap eden bir çalışma olduğunu söyledi. Bu bölümde ise Yakacık Uğur Mumcu'lu Yurtseverler, Adanalı Yurtseverler, Yurtsever Emekçi Kadınlar, Kocaeli Üniversiteli Yurtseverler, Karadeniz Teknik Üniversiteli Yurtseverler, Kağıthane Liseli Yurtseverler adına temsilciler birer konuşma yaptı. Adanalı Yurtseverleri temsilen konuşan Barış Kınık, Amerikan karşıtlığının tek başına ayrıştırmayacağına dikkat çekerek, NATO, AB ve IMF'ye de karşı çıkılması gerektiğini vurguladı. Bu bölümün sonunda ise Erkan Baş kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ardından ise Genel Kurul'a ilişkin karar tasarılarının görüşüldüğü ve oylandığı bölüme geçildi. Tüm kararlar oybirliğiyle kabul edilirken, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama kararı alındı. Bu bölümden sonra ise Yurtsever Cephe'nin yeni Genel Meclis'i oylamaya sunuldu. Kapanış konuşmasını Yurtsever Cephe Genel Meclis Üyesi Özlem Şen yaparken, yurtseverlik mücadelesiyle anti-emperyalizm ve anti-kapitalizmi bir araya getirildiğini vurgulayarak, halka bu seçimlerde kendi teslimiyet süreçlerini oyladıklarının anlatılması gerektiğini söyledi. Şen, örgütlenme ihtiyacının altını çizdi.

yazici   mail