www.soL.org.tr
Yurtsever Cephe 1 Mayıs’ta Taksim’de
12 Mart 2007, Pazartesi

Yurtsever Cephe 1 Mayıs 1977’nin 30’uncu yıldönümünde 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama kararı aldı.

resimHABER MERKEZİ Ankara'da gerçekleştirilen Yurtsever Cephe Genel Kurulu'nda bu sene 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması kararı alındı. Karar, dün gerçekleştirilen Genel Kurul'a katılan yüzlerce yurtsever tarafından alkışlarla karşılanırken, Taksim'e büyük kalabalıkların yığılması gerekliliği vurgulandı. Öte yandan Genel Kurul'a sunulan karar tasarısına, "1 Mayıs 2007'de Taksim dışında bir alternatif kabul etmiyoruz" ibaresi eklendi.

Söz konusu kararın alınmasında bu senenin 1 Mayıs 1977'nin otuzuncu yıldönümü olması ve AKP'nin iktidar dönemi boyunca emekçilere karşı emperyalizmin ve sermayenin takındığı saldırgan tavır belirleyici oldu.

Yurtsever Cephe Genel Kurulu'na önerilen ve kabul edilen karar tasarısında konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelere yer verildi:

Yurtsever Cephe'nin 1 Mayıs'a ilişkin açıklaması
"Kamuoyuna,
1 Mayıs 2007 için DİSK Başkanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 1977'de yaşanan katliamın 30. yıldönümünde Taksim-1 Mayıs alanının kutlamaların merkezi olması öngörülmektedir.

Yurtsever Cephe bu yaklaşımın ilkesel olarak doğru olduğu kanısındadır.

Bugün Türkiye işçi sınıfının temel ihtiyacı siyasal anlamda kimlik ve kişilik kazanmaktır. 1977 Kanlı 1 Mayıs'ı, emekçileri 12 Eylül 1980'de karanlık bir diktatörlüğün ilanını kabullenmek zorunda bırakan tarihsel bir provokasyonun en önemli unsurlarından biridir. Bu süreç işçi sınıfımızın örgütsüzleştirildiği, halkımızın duyarsızlaştırıldığı bir süreç olarak yaşanmış ve bugünlere gelinmiştir. Aynı zaman süresince kazanan emperyalizm ve işbirlikçi kapitalist düzen olmuştur.

Türkiye toplumu, tarihin en ağır yoksulluk, en yaygın işsizlik, en derin eşitsizlik, en yoğun yozlaşma koşullarına, ülkemiz ve halkımızın parçalanmasına yönünde gerçek bir tehdidin varlığına karşı anlamlı bir karşı koyuş sergileyemiyorsa, suçun biricik kaynağı olarak geçmişin gösterilmesi, kuşkusuz yetersiz kalacak, yanlış olacaktır. Ancak yeni bir sınıf hareketinin ve onurlu bir direncin ortaya çıkarılması için tarihsel göndermelerin uyarıcı olacağı da açıktır.

1 Mayıs'ta emekçi sınıfların en geniş birliğinin temin edilmesi ile emperyalizme ve kapitalizme karşı ülkeye, emeğine sahip çıkışın sergilenmesi arasındaki bağ açıktır.

Yurtsever Cephe, bu siyasal değerlendirmeler ışığında, 1 Mayıs 2007'nin Taksim-1 Mayıs alanında kitlesel olarak kutlanması tutumunun doğru olduğunu ve bu tutumun arkasında durulması gerektiğini ilan etmektedir. Bu politikanın sonuç alması doğrultusunda Yurtsever Cephe yapıcı bir tavır sergileyecek, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününü sahiplenen tüm kesimlerin ortaklığının temin edilmesine katkı verecektir. Söz konusu kesimlerin de aynı yapıcı tutumu geliştirmesinin tarihsel bir sorumluluk anlamı taşıdığı unutulmamalıdır.

1 Mayıs 2007'de emperyalizme, işbirlikçiliğe, gericiliğe ve sömürüye karşı Taksim'deyiz."

"Alternatif kabul etmiyoruz"
Öte yandan getirilen bir öneriyle karar tasarısına, "1 Mayıs 2007'de Taksim dışında bir alternatif kabul etmiyoruz" ibaresi eklendi.

Konuya ilişkin olarak bir değerlendirme yapan Yurtsever Cephe Genel Meclis Üyesi Kemal Okuyan, Taksim'de kalabalık olmanın zorunluluğuna işaret ederek, Yurtsever Cephe'nin 2007 1 Mayısı'nın Taksim'de kalabalık bir şekilde kutlanması için elinden geleni yapacağını belirtti.

Okuyan, 1 Mayıs alanında liberal bir şova geçit verilmeyeceğinin altını çizdi. Bugünden itibaren konuyla ilgili olarak DİSK'le görüşüleceğini söyleyen Okuyan, diğer devrimci yapılarla da görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

yazici   mail