www.soL.org.tr
TMMOB'de 5 bakana ihraç talebi
30 Mayıs 2008, Cuma

Dün başlayan TMMOB Genel Kurulu'nda öneri veren bazı delegeler mühendis kökenli bayındırlık, ulaştırma, sanayi, enerji ve çevre bakanlarının kamu ve ülke çıkarlarını korumadıkları gerekçesiyle odalardan ihraç edilmesini talep etti.

resim

HABER MERKEZİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) 40. Olağan Genel Kurulu dün başladı. Genel Kurulda ek gündem maddesi önerisi sunan bazı delegeler, mühendis kökenli Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, Enerji Bakanı Hilmi Güler ve Çevre Bakanı Veysel Eroğlu'nun kamunun ve ülkenin çıkarlarını korumadıkları gerekçesiyle TMMOB'a bağlı odalardan ihraç edilmesi talebiyle Onur Kurulu'na sevk edilmesini istedi.

Üsttekine han hamam, alttakine din imam düzeni
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Konferans Salonu'nda başlayan Genel Kurul'da salona "Bu ülke bu halk satılık değil", "Özelleştirmeye ve kamusal alanların talanına hayır" pankartları asıldı. Açılış konuşmasını yapan TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı, Türkiye'nin 12 Eylül'ün baskıcı, otoriter ve gerici zihniyeti ile Özal ile başlayan piyasacı düzenin AKP eliyle kurumsallaştırıldığı, emperyalizme bağımlılık ilişkileri temelinde bir değişim sürecinden geçtiğini vurguladı. Değişimin en güçlü aktörünün AKP olduğunu söyleyen Soğancı, AKP'nin ABD'den aldığı güçle futbol federasyonundan, sendikalara, kamu kurumlarından medyaya kadar kadrolaştığını belirterek "Toplum bugün cemaat ve tarikat eliyle gerici düşüncelerin etkisi altına alınmaktadır. 12 Eylül ile başlayan bu gericileştirme dalgası AKP iktidarına yaslanarak güç kazanmakta, etkinliğini artırmaktadır. AKP eliyle kurulan, zenginin daha zengin olduğu, yoksulun daha da yoksullaştığı, üstekine han hamam, alttakine din iman düzenidir" diye konuştu.

Mesleki sorunların, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını ifade eden Soğancı, TMMOB'un bağlı odalarıyla birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenlediğini, üyesinin ve halkın çıkarlarını koruduğunu, sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yaparak politikalar ve çözüm önerileri ürettiğini kaydetti.

Seçimler Pazar günü
Genel Kurul'a TKP Genel Başkanı Aydemir Güler, ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ile çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisi de katıldı. Üç gün sürecek olan Genel Kurul'da TMMOB'un yeni yönetimini belirleyecek seçimler 1 Haziran Pazar günü Mimar Kemal İlköğretim Okulu'nda yapılacak.

yazici   mail