www.soL.org.tr
Cargill yapar da Unakıtangiller durur mu?
16 Aralık 2007, Pazar

Cargill'in ardından Maliye Bakanı'nın oğlu Abdullah Unakıtan'ın sahibi olduğu AB Gıda Şirketi de Karacabey Ovası'nın ortasına kireç fabrikası dikmeye hazırlanıyor.

resim

soL Cargill'in ardından Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan'ın sahibi olduğu AB Gıda Şirketi de Bursa sınırları içindeki Karacabey Ovası'nın ortasına kireç fabrikası dikmeye hazırlanıyor. Yöre halkının infial içinde karşı çıktığı projeye Çevre ve Orman Bakanlığı tüm yerel mercilerin üzerinden atlayarak, bilirkişi görüşüne dahi gerek duymadan onay verdi.

Baba oğul iş bitiriyorlar
Karacabey ilçesine bağlı Kıranlar köyünde 24 hektar alanda "Kireçtaşı ocağı, kireç fabrikası ve kırma eleme tesisi" kurmak isteyen Abdullah Unakıtan, gereksiz detaylarla uğraşmamak için tüm yerel mercileri atlayarak doğrudan Çevre ve Orman Bakanlığı'na başvurdu. Nitekim daha önce Kıranlar ve civar köylerde yapılan benzer nitelikli fabrika kurma girişimleri köylüler tarafından tepkiyle karşılanmış, birtakım “tatsız” sonuçlar meydana gelmişti.

Bekleneceği üzere bakanlık, projeyi derhal onayladı ve kendi kararını ildeki kamu kuruluşlarına gönderdiği yazıyla dayattı. Bakanlıktan gönderilen bu yazıda fabrikanın çevrede yaratacağı olası zararlara dair Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu istenmesine gerek görülmediğini bildirdi.

Unakıtangillerin iş bitiricilik hamlesi bununla da sınırlı kalmadı. Fabrikanın yapım sürecinde sorun çıkmaması için 1/100.000 ölçekli Bursa Metropoliten Alan Planı notlarında de gerekli değişiklikler yapıldı. Değişiklikler, şirket temsilcisi Murat Üregen imzasıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na verilen, tarih atılmamış bir dilekçenin ardından gerçekleşti.

Yapılan değişiklikle planın “Taş ve Mermer Ocakları” başlıklı maddesine “Çevre ve Orman Bakanlığı'nın (Orman Genel Müdürlüğü) olumlu görüşü alınmak suretiyle 1/100.000 Ölçekli Metropoliten Alan Planı'na bu plan ölçeğinden dolayı ‘Orman Alanı’ olarak genel kullanım kararı getiren, ancak maden ruhsatı bulunan veya alınacak olan orman sayılmayan alanlarda taşocağı, mermer ocağı, kireç fabrikası gibi tesisler, plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik hükümlerinde belirtilen hususlara göre hazırlanacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nâzım ve uygulama imar planları ilgili idarece onaylanmadan uygulama yapılamaz” notu eklendi.

Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından yapılan incelemede, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan başvuruyla ilgili olumlu görüşün 23 Ekim tarihinde çıktığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın bu görüşten üç gün sonra 26 Ekim’de plan notu değişikliğini gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Görünüşe göre bütün bu değişiklikler kağıt üzerinde yapılmış, ilgililerin haberdar edilmesi şöyle dursun, zorunlu olarak bir ay boyunca askıda tutulması gereken plan değişikliği askıya bile çıkartılmamıştı.

Yöre halkı tepkili
Unakıtangillerin fabrikasına dair yapılan tüm yasal düzenlemeler geç de olsa duyulmasının ardından yöre halkı olanlara tepki gösterdi. Karacabey Belediye Başkanı, tarım ve hayvancılık örgütleri temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, oda, dernek, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları başkanları ile muhtarlar tarafından imzalanan yaklaşık 50 imzalı dilekçe, Karacabey Kaymakamlığı’na teslim edildi.

Kaymakam Dursun Balaban ile görüşen ilçe temsilcileri “Biz, Karacabey'in nüfusunun tamamını oluşturan 87 bin kişiyi temsil ediyoruz” açıklamasında bulundular. İlçe temsilcileri yaptıkları açıklamada şunları kaydettiler:

“Karacabey Ovası'nın yok olmaması ve geleceğimizin karartılmaması için Kıranlar köyü sınırları içinde, Karadağ eteklerindeki girişimleri devam eden çimento fabrikası ile birlikte, ÇED Raporu aranmaksızın kurulmasına izin verilmeye çalışılan kireç ocağı, kireç fabrikası ile kırma ve eleme tesislerini hiçbir koşulda yöremizde görmek istemiyoruz. Tarım ve hayvancılığın başkenti Karacabey'de yılda üç ürünün alındığı birinci sınıf tarım toprakları üzerindeki, her türlü sebze ve meyvenin yetiştirildiği, zeytinlik bölgesindeki bu tesislere hayır diyoruz.”

yazici   mail