www.soL.org.tr
Denizli aile hekimliğine karşı
17 Kasım 2006, Cuma
HABER MERKEZİ Aile hekimliği uygulamasının pilot illerinden biri olan Denizli’de, bu uygulamaya karşı çıkan çeşitli meslek odaları, sendika ve demokratik kitle örgütleri “Aile Hekimliği Kandırmacasına Hayır Platformu” oluşturdular. Toplam 14 örgütün oluşturduğu platform, dün yaptığı açıklama ile bir yandan platformun kuruluşunu duyururken, diğer yandan AKP hükümetinin uygulamaya soktuğu Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı eleştirdi.

Açıklamada, hükümetin sağlıkta uyguladığı dönüşüm programının bir parçası olan aile hekimliğiyle, koruyucu hekimlik anlayışının göz ardı edileceği belirtildi. Basın açıklamasında konuşan Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Akşık, aile hekimliği ile birlikte ve ekip olarak verilen sağlık hizmeti anlayışının ortadan kalkacağını vurgularken ''Denizli, yeterli sağlık ocağı ve insan gücüyle sosyalleştirilmiş, sağlık ocağı hizmetlerinin çok iyi sunulduğu bir ildir. Son 15 yılda 4 kez kente 'Türkiye'nin en iyi hizmet veren sağlık ocağı' anlamına gelen Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü verilmiştir. Bu ödüller, ekip hizmetinin eseridir'' dedi.

Akşık konuşmasında, Denizli Sağlık Müdürü’nün aile hekimliği uygulaması kapsamında “norm kadro ataması” adıyla kendi yakınlarına iltimas geçtiğini belirtirken, il sağlık müdürünün istifa etmesini istedi.

“Aile hekimliği baskısı”

Diğer yandan, Denizli Tabip Odası üyeleri arasında aile hekimliği uygulaması ile ilgili bir anket yaptı. Toplam 119 doktorun katıldığı ankette, 83 doktor aile hekimliği konusunda hekimlerin kendini baskı altında hissettiğini belirtti. Ankette, “Aile hekimliği sözleşmesini” ise 68 doktor imzalamayacağını söyledi.

yazici   mail