www.soL.org.tr
AB-AKP el ele müslümanlar özgürlüğe
29 Mayıs 2008, Perşembe

AP Komisyonu'nda konuşan Babacan "Türkiye'de Müslümanlar özgürlük sorunu yaşıyor" buyurdu. AKP'nin mağdur edebiyatında yeni bir sayfa olan açıklama Fethullah'tan devşirme medeniyetler arası diyalog çağrısıyla sürerken Babacan mahkemelerin AB kriterlerine uyarak saygınlığını koruyacağını belirtti.

resim

HABER MERKEZİ Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, "Türkiye'de sadece gayrimüslim azınlıklar değil, Müslüman çoğunluk da dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor" dedi. 

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi üyelerine hitap eden ve sorularını yanıtlayan Babacan, Türkiye'nin bölgesinde istikrar, barış ve refahı artırmak için çaba gösterdiğini belirterek, ''Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar gibi dış politika konularını yakından takip eden kişiler olarak bunu en iyi siz bilirsiniz. Türkiye, henüz aday ülke olarak AB'ye (dış politikada) çok büyük katkı yapıyor. Üye olduğunda AB'nin stratejik derinliğini arttıracaktır'' dedi.

Babacan, dini özgürlüklerle ilgili bir soruya ''Türkiye'de sadece gayrimüslim azınlıklar değil, Müslüman çoğunluk da dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor. Türkiye'de son dönemde laiklik eksenli bir tartışma yaşanıyor. Bizim laiklik tanımımız çok açık: Din ve devlet işlerinin açık şekilde birbirinden ayrılması. Devletin de bireylerin dininin gereğini yerine getirmesine müdahale etmemesi. Burada farklı inançtakiler de dinsizler de bu özgürlük ortamından faydalanabilmeliler'' şeklinde cevap verdi.

Fethullah ağzıyla dış politika
Türkiye-AB ilişkilerinin "sınırlarını taşan etkisine" dikkati çeken Babacan, Türkiye'nin üyeliğinin, dünyadaki medeniyetler arası diyalog ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak sonuçlar doğuracağını ifade etti. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini değerlendiren Babacan, ''İran'la iyi diyalogumuz var. Nükleer anlaşamazlığa çözümün anahtarı siyasi diyalogdur. Türkiye olarak bölgemizde nükleer silah istemiyoruz. Her ülke nükleer enerjiden faydalanma hakkına sahiptir. Bunun için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun kriterlerinin karşılanması ve uluslararası standartlara uyulması gereklidir'' şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Babacan, AKP'ye açılan kapatma davasına ilişkin beklentisinin sorulması üzerine ise AB yolculuğundaki bir Türkiye'de mahkemelerin ''Kopenhag kriterlerine ve Venedik Komisyonu ilkelerine uygun karar vereceklerine ve saygınlıklarını koruyacaklarına'' inandığını ifade etti. Mahkemelerin saygınlığını sonuçta kendisi siyasi bir oluşum olan AB kriterlerine bağlayan Babacan, AKP'nin mahkemeleri ne kadar bağımsız bir çizgide görmek istediğini ortaya koymuş oldu.

yazici   mail