www.soL.org.tr
GAP eylem planı fos çıktı
29 Mayıs 2008, Perşembe

AKP'nin GAP eylem planı ile bölgede 3.8 milyon kişilik istihdam yaratma vaadi, Türkiye gerçekleri göz önüne alındığında gerçek dışı nitelik taşıyor. Vaadin gerçekleşmesi için gerekli kaynak ülke milli gelirini aşıyor. AKP yerel seçimler arefesinde ortaya attığı projelerle oy garantilemeye çalışırken, bu kez plan en başından fos çıktı.

resim

HABER MERKEZİ AKP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve önceki gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır'da açıklanan GAP Eylem Planı kapsamında bölgede 2008-2012 döneminde yapılacak toplam 26.3 milyar YTL'lik yatırım ve sağlanacak çeşitli desteklerle 3.8 milyon kişiye iş sahası açılacağı vaadi, veriler ışığında gerçekliğini yitiriyor. Hükümetin görkemli bir şekilde sunduğu eylem planının arkasında yerel seçimlere giderken oy kaygısı olduğu görülüyor.

AKP'nin Güneydoğu'da büyük proje olarak tanıttığı GAP Eylem Planı, içeriğindeki tutarsız vaatleriyle baştan duvara çarptı Sadece Hazine'nin verileri ışığında yapılacak basit bir hesaplamada, yaklaşık 4 milyon kişiye iş imkanı sunacağı iddia edilen projenin kaynağı için ülke milli gelirinin yetmediği ortaya çıkıyor. Yine resmi rakamlara göre 3 milyondan az olan işsiz sayısı göz önüne alındığında, AKP 4 milyon kişiye iş imkanı vaadi ile ülkedeki işsiz sayısı konusunda kendi kendini yalanlamış oluyor.

Hazine verileri planı boşa çıkardı
Güneydoğu'da 204.8 bin YTL'lik yatırımla bir kişiye iş yaratılabildiğini gösteren Hazine istatistikleri dikkate alındığında, 4 milyon kişilik yeni istihdam için yaklaşık 780 milyar YTL'lik kaynağa gereksinim olduğu ortaya çıktı. Türkiye ortalamasında 283 bin YTL olan bir kişilik ortalama iş yaratma maliyetine göre yapılan hesaplama ise 3.8 milyon kişilik iş yaratmak için gerekli kaynağın 1 trilyon YTL'yi aştığını gösterdi. AKP'nin süper GAP planında istihdam kalemi için ülkenin yıllık milli gelirinden daha fazlasının harcanması gerekiyor.

Mevcut Güneydoğu yatırımlarına göre 204 bin 832 YTL olan ortalama iş yaratma maliyeti esas alındığı ve bu tutarın izleyen dönemde aynı kalacağı varsayıldığında, devlet ve özel sektörün beş yıl toplamında Türkiye'nin bir yıllık milli geliri düzeyinde yatırım yapması gerekiyor. Diğer bir deyişle bölgede bu dönemde her yıl milli gelirin yaklaşık yüzde 20'si tutarında yatırım yapılmasına gereksinim bulunuyor.

Yoksa AKP kendi verilerini mi yalanlıyor?
İstihdam yaratılması öngörülen 4 milyon kişi istihdamdaki mevcut nüfusun yüzde 20'sine yakın bir sayıyı ifade ediyor. AKP'nin politikaları doğrultusunda verileri çarpıtmasıyla ünlenen Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye'deki toplam işsiz sayısı 3 milyon kişi dolayında bulunuyor. TÜİK'in verilerinin gerçekliği kabul edilirse, AKP'nin GAP Eylem Planı'ndaki istihdam vaadi, işsiz olmayanlara bile iş yaratılacağı gibi gerçek dışı bir vaade işaret ediyor. Eğer ülkedeki gerçek işsiz sayısı göz önüne alınarak düşünülmüş ise bu durum da AKP'nin veriler konusunda kendi kendini yalanladığı gerçeğini ortaya çıkarıyor.

yazici   mail